Boot vírusok

Fertőzött rendszerlemezzel terjednek. Rendszerinduláskor betöltődnek a memóriába, és megfertőznek minden rendelkezésre álló lemezegységet.

Következő indításkor, ha nem egy "tiszta" rendszerlemezről indítunk, a vírus töltődik be, és folytatja tevékenységét. Az ilyen vírusok felderítését az is nehezíti, hogy az állományok hossza nem változik meg.

A számítógép operációs rendszere valamely adathordozóról töltődik be és indul el, ezt nevezzük BOOT folyamatnak.

Boot-vírusok eltávolítása: A boot-vírusok eltávolítása csak annyiban különbözik a fájlvírusok eltávolításától, hogy nem bájtokkal, hanem szektorokkal dolgozunk. (Pl. Michelangelo) A vírus változatlanul elmenti az eredeti szektort, nekünk csak ennek a helyét kell megtudni, és visszamásolni. Ízlés szerint a vírus által kitöltött szektorokat ki lehet nullázni.

Hogyan lehet megálapitani, hogy fertözött-e a gépünk?

Amikor egy fertőzött programot elindítunk, talán nem is tudjuk, hogy vírust kaptunk. A számítógép lelassulhat, lefagyhat vagy összeomolhat, illetve pár percenként újraindulhat. Néha a vírus azokat a fájlokat támadja meg, amelyek a számítógép újraindításához szükségesek. Ebben az esetben a bekapcsológombot megnyomva nem lát mást, csak a fekete képernyőt.

Óvakodjunk azoktól a levelektől, amelyek azt jelzik, hogy vírust tartalmazó e-mailt küldtünk. Ez jelentheti azt is, hogy a vírus felvette az e-mail címet a listára, mint fertőzött e-mail feladójáét. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy Ön meg is van fertőzve a vírussal. Néhány vírus képes e-mail címeket hamisítani.

Annak, hogy megtudjuk, van-e vírus a számítógépen, csak egyetlen biztos módja van: ha naprakész víruskereső program van telepítve a számítógépre.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.