Loading

Hoechst / ThermPhos in Vlissingen-Oost herinneringen in foto's en video's naar aanleiding van een reünie voor de ex-collega's op 27 september 2019.

tekst : Wikipedia.

In 1966 kocht Hoechst een stuk grond aan bij de monding van de Westerschelde voor de bouw van een industriecomplex. De aanwezigheid van een goede energievoorziening en een diepe zeehaven, waardoor grondstoffen goedkoop via zee aangevoerd konden worden, waren belangrijke pluspunten. Na een bouwtijd van 21 maanden werd het complex op 13 september 1968 in gebruik gesteld.

Hoechst Vlissingen produceerde voornamelijk producten op basis van fosfor: witte fosfor (P4), fosforzuur, natriumtripolyfosfaat (NTPP) en natriumfosfaat. Daarnaast werden ook petrochemische producten vervaardigd die onder meer als grondstof voor de productie van polyester werden gebruikt, met name dimethyltereftalaat (DMT) en ook alkaansulfonaat. Het terrein breidde uit tot een oppervlakte van 125 hectare.

NTPP, ook bekend als Thermophos, is een waterontharder die als detergent in wasmiddelen werd gebruikt maar tegenwoordig, om eutrofiëring van oppervlaktewater tegen te gaan, door zeolieten is vervangen.

Het fosfaatbedrijf gebruikte in 1986 ongeveer 650 kton fosfaaterts, 200 kton grind (SiO2) en 100 kton cokes. De productie aan fosfor bedroeg 85 kton. Dit werd voor een groot deel in fosforzuur omgezet. Een groot deel van het fosforzuur werd weer in NTPP omgezet. In 1990 werd 120 kton NTPP geproduceerd. Er was 1,5 PJ aan aardgas en 4 PJ aan elektriciteit nodig.

Karel Duys
Cees Hoogesteger
Cees Hoogesteger
Cees Hoogesteger en Simon Mosselman
Jaap Bosman
Jaap Bosman
Michel Eggers en Gerard vd Male
Jaap Bosman
Jaap Bosman
Jaap Bosman
Jaap Bosman
Jaap Bosman
Ton Witte en Roel Wolters
Peter Floresse
Simon Mosselman
Peter Floresse
Karel Duys (staande in de stampmassa-kar)
Rolf Sysskovski en Henk Hollemans
Michel Eggers, Jan van Ochten en Gerard van de Male
Cees Hogesteger en Jaap Bosman
Karel Duys
Erik van Veen
Karel Duys
Karel Duys
Peter Floresse (verzet de electrode)
Ton Witte, Peter Floresse en Roel Wolters
Bas Raas (datum stempelen in de nachtdienst)
Roel Wolters, Ton Witte en Peter Floresse
Bas Raas (schrijver doorblazen)
Peter Floresse (bammetje doen)
Bas Raas
Bas Raas en Willem Tissink
Michel Eggers
Joop van Royen, Ewout Sichterman en Jan van Ochten
Guus Goedhart
Jaap de Bree en Guus Goedhart
Guus Goedhart (op de "Birma-goot")

Willem Schipper ging enkele dagen vóór "de stekker er uit ging" nog even snel een filmpje maken ...

ThermPhos is 21 november 2012 failliet verklaard. Het bedrijf had op dat moment al anderhalve maand uitstel van betaling. Het bedrijf was onderwerp van strenge controles door de overheid. In 2010 dreigde VROM Inspectie het bedrijf te sluiten vanwege de uitstoot van dioxine en zware metalen, zoals cadmium, en een onvoldoende veiligheidscultuur. ThermPhos moest grote investeringen doen om de uitstoot van afvalstoffen te minimaliseren en daarbovenop had het bedrijf veel last van concurrentie uit Kazachstan, dat fosfor op de Europese markt dumpte. Bij het faillissement van deze enige fosforfabriek van Europa verloren 450 mensen hun baan. Het bedrijf realiseerde een omzet van circa € 400 miljoen op jaarbasis. In januari 2013 werd bekend dat ThermPhos geen doorstart zou maken. Volgens de curatoren was de kans minimaal dat er nog een koper geïnteresseerd zou zijn in het bedrijf. Voor de buitenlandse dochterbedrijven bestond wel belangstelling.

Foto's die gemaakt zijn in de EPP (Sinterfabriek, Ovenhuis, P-verlading)

Foto's gemaakt in de PAPP (Natzuurfabriek, Zoutfabriek, Zuurfabriek en Verlading).

Dit is het einde van deze glider. Indien je tot hier bent gekomen hoop ik dat het niet tegen is gevallen.

Niets is voor eeuwig ... een proces, een fabriek, een bedrijf niet en dus ook deze glider niet ; wordt vervolgd.