Loading

Nieuwsbrief Julianaschool oktober 2019

Agenda

21 t/m 25 oktober Herfstvakantie

31 oktober - Studiedag

6 november - Algemene ouderavond

14 november - MR vergadering

In deze nieuwsbrief

  • Bezoek Olmenhorst groepen 1/2
  • Kamp groep 8
  • Muziekmethode 123Zing
  • Beleid meer- en hoogbegaafdenonderwijs
  • Regelgeving verlofaanvragen
  • Afspraken in en om de school
  • Staking 6 november

Bezoek Olmenhorst

Op dinsdag 17 september zijn de groepen 1/2 naar de Olmenhorst geweest. Per klas kregen we een rondleiding over het terrein. We hebben geleerd wat er met appels gebeurt als ze van de boom vallen en welke soorten appels er allemaal zijn. We weten nu ook wanneer je de appels van de boom mag plukken en hoe je ze moet plukken. Op de Olmenhorst gaat het niet alleen over appels, maar ook over peren. Van peren weten we nu: wanneer ze rijp zijn, wat er wordt gedaan met de minder mooie peren en wat voor soorten peren er allemaal zijn.

Ieder kind mocht aan het eind van de rondleiding 5 appels plukken, dat was nog een hele klus. Want wat hingen sommige appels hoog! Dus er werden mooie torens gebouwd, zodat de appels geplukt konden worden. Na deze zware klus werden we verwend met appel- of perensap en uiteindelijk hebben we het uitje afgesloten in de speeltuin.

De kinderen mochten 3 appels mee naar huis en 2 bleven er op school, zodat we daar iets lekkers van konden maken. We hebben in de klas appelmoes en appelflappen gemaakt van de appels die geplukt zijn.

Het was een geslaagd ‘herfst’uitje en we hebben gesmuld van de appels!

Kamp groep 8

Op 11 september zijn de groepen 8 met grote tassen en goede moed vertrokken voor een driedaags kamp op Texel.

Na een regenachtige heenweg op gehuurde fietsen die na de bus en de veerboot voor ons klaarstonden, met een tussenstop in een groot zwembad, konden de kamers verdeeld worden. Altijd spannend hoe de indeling is. De zelfgemaakte pastasaus van de ouders was verrukkelijk. Corvee is echt zo'n kampklus die erbij hoort. Grote pannen, schalen, 64 borden, messen, vorken, bekers die schoon moesten. In de avond en nacht werden de kinderen in groepjes gedropt. Onderweg passeerden zij wachtposten die verdere aanwijzingen gaven. Er werd menig kilometertje afgelegd.

Van slapen kwam het natuurlijk niet. De kinderen waren inventief genoeg om elkaar stiekem op te zoeken. De enkeling die wél betrapt werd, moest het bekopen met een fikse straf, namelijk het sorteren van vruchtenhagel. Geloof me, dat wil je niet.

Een paar wijsneuzen hadden een wekker meegenomen en die heel vroeg ingesteld, zodat we om 6.30 alweer kindervoetjes hoorden rennen.

's Ochtends werd het chaosspel gespeeld, waarin op een speelse en creatieve manier opdrachten vervuld moesten worden. Wat hebben we gelachen!

Vervolgens werd het tijd voor een fikse fietstocht naar de oostkant van het eiland om mee te varen op de vissersboot. De zon scheen, waardoor het goed toeven was op de golven van de Waddenzee.

In de avond na een bijzonder diner op vuilniszakken was het tijd voor de bonte avond. Na de spetterende 'Boer zoekt vrouw'-act van de leerkrachten, waren er nog een heleboel acts van de kinderen, variërend van goochelshows en moppen tot dans en zangoptredens.

De afterparty was in een woord geweldig met opzwepende dansmuziek en de trekdropkwestie. Vraag dat maar aan jullie kinderen.

De nachtwandeling, gevaarlijk en aardedonker, is gelukkig goed afgelopen. Hier mogen we verder niets over vertellen😉.

Na een wederom kort nachtje hebben we de spullen ingepakt na het ontbijt en zijn vertrokken naar Ecomare, aan de westkust van Texel.

De leerzame ochtend en de fietstochten maakten van ons allemaal moe maar heel tevreden mensen. Rond half vijf kwamen we weer aan bij school.

Al met al een uitermate geslaagd kamp waarbij veel kinderen uit 8a en 8b elkaar een stuk beter hebben leren kennen!

De verloren sleutels, kwijtgeraakte (en toch weer gevonden) spulletjes en kapotte fietsen, lekke banden en schaven of bulten hier en daar mochten de pret niet drukken!

Beleid meer- en hoogbegaafdenonderwijs

Dit schooljaar zullen we investeren in de ontwikkeling van meer- en hoogbegaafdenonderwijs. Concreet betekent dit dat we zowel in de klas als buiten de klas zo goed mogelijk proberen aan te sluiten aan de onderwijsbehoefte van meer- en hoogbegaafde leerlingen.

In de klas zal het Levelwerk – wat voorheen buiten de klas plaatsvond – door de groepsleerkracht in de klas worden aangeboden aan leerlingen die deze stof aan kunnen. Dat betekent dat deze kinderen verdiepend aan het werk gaan. Hier is al een start mee gemaakt.

Daarnaast starten we een pilot buiten de klas, genaamd Het Lab. De leerlingen die hieraan deelnemen zijn de leerlingen die voorheen in Levelwerk zaten. Het Lab richt zich op verdieping én verrijking waarbij de analytische, praktische en creatieve intelligentie van de leerlingen beproefd wordt. Tevens wordt aandacht geboden aan de ontwikkeling van de executieve functies.

Het Lab zal direct na de herfstvakantie aanvangen voor de groepen 4 t/m 8. In groep 3 zal eerst een screening plaatsvinden middels een nieuw instrument. Dit vergt nog wat tijd, maar we verwachten voor de Kerstvakantie de ouders van leerlingen die in aanmerking komen voor Het Lab in te lichten. Tevens zullen wij voor de Kerstvakantie de pilot van Het Lab gaan evalueren. Deze evaluatie zult u in een latere nieuwsbrief terug lezen.

Vrijstelling geregeld schoolbezoek

Extra vakantieverlof

Regelmatig krijgen wij aanvragen binnen voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek. Er is vrijwel geen mogelijkheid om vakantieverlof buiten de schoolvakanties toe te kennen. De leerplichtwet biedt alleen ruimte voor een gezinsvakantie van twee weken (tien schooldagen) buiten de schoolvakanties als sprake is van seizoensgebonden werk of piekdrukte. In deze gevallen moet u kunnen aantonen dat er sprake is van onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen als u tijdens de schoolvakantie verlof moet opnemen. Extra vakantieverlof wordt niet toegekend vanwege organisatorische problemen in uw bedrijf.

Verlof vanwege gewichtige omstandigheden

De wet biedt de mogelijkheid om bij ‘gewichtige’ omstandigheden verlof te verlenen. Dit geldt alleen voor omstandigheden die buiten de wil of invloedsfeer van ouders en kind/jongere vallen, zoals een huwelijk of het overlijden van een bloedverwant.

Bekijk het schema hieronder of uw verlof toegekend zal worden. Meer informatie kunt u vinden op http://www.leerplein-mzk.nl/leerplicht/verlof-aanvragen/

Muziekmethode

Afgelopen 3 jaar hebben we muziekonderwijs gekregen van meester Peter. We konden via een speciale subsidieregeling 3 jaar lang een vakleerkracht muziek aanstellen. Vanaf dit jaar gaan we verder met een hele leuke muziekmethode. 123Zing is een methode waarbij de kinderen niet alleen leren zingen, maar ook les krijgen in het noteren van muziek, het maken van muziek met boomwhackers en nog veel meer. De kinderen kunnen thuis ook inloggen op 123Zing. Zo kunnen ze thuis ook meezingen en musiceren.

Eind november krijgen alle teamleden een training voor 123Zing en dan kunnen we vol van start. Heerlijk natuurlijk voor de periode van de Sint en Kerst, maar zeker ook voor daarna.

Staking woensdag 6 november

De Algemene Onderwijsbond (AOb) organiseert op woensdag 6 november samen met het FNV Onderwijs en Onderzoek een staking in alle sectoren van het onderwijs.

Wat het team van de Julianaschool hiermee gaat doen, is echter nog niet bekend.

We kunnen dan ook nog niet zeggen of er door de leerkrachten die dag gestaakt gaat worden.

Afspraken in en om de school

Helaas zien we het te vaak gebeuren dat ouders van kinderen uit de groepen 3 t/m 8 's ochtends met de kinderen mee de school in komen.

Om de rust in de school te bewaren willen we u daarom nogmaals met klem verzoeken uw kind buiten op het schoolplein gedag te zeggen.

Wanneer u iets wilt bespreken met de leerkracht kunt u dit na schooltijd doen of een e-mail sturen.

De groepen 3 t/m 8 dienen gebruik te maken van de hoofdingang. De kleutergroepen hebben een eigen ingang.

Het is niet de bedoeling om via de ingang van de kleuters door te lopen naar de andere groepen.

Vergeten gymtassen of broodtrommels mogen bij de administratie worden afgegeven.

Het team van de Julianaschool wenst jullie allemaal een fijne herfstvakantie!

Created By
Karen Kat
Appreciate