Mitt smultronställe I hem

I hem jag känner mig lung och avkopplad. Jag tycker om sover länge. På veckan jag sover för lite. Jag har aldrig tagit en tupplur. Jag gillar badar bastu men vi har inte bastu i hem. Jag skulle vilja gå på massage eftersom jag har aldrig varit där. Jag stressar över skola ibland och därför är jag trött.

Jag lider lite. Jag är ofta frisk. Jag är nöjd när jag kan skämmer bort mig och unnar mig godis. Jag gillar också att äta hälsosamt. Jag tycker om vara ensam men jag gillar också prata med någon. Jag stänger av min mobilen för natt när jag sover. Jag känner mig glad när är jag avkopplad. Jag känner mig ångestfull när har jag mycket att göra.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.