Loading

Informatie COVERZ consultancy Informatie voor medewerkers

COVERZ consultancy voor 'betere' organisaties

Beemdstraat 27C I 5653 MA I Eindhoven I 040 2988730 I www.coverzconsultancy.nl

info@coverzconsultancy.nl

Onze verzuimadviseurs werken samen met leidinggevenden en medewerkers om te komen tot constructieve oplossingen voor alle partijen..

COVERZ consultancy is al enige tijd de arbodienstverlener voor uw organisatie. Toen wij gestart zijn als arbodienst hebben wij in de vorm van een welkomstbrief kennisgemaakt. Omdat er in een organisatie regelmatig veranderingen zijn (personeel wordt aangenomen, nieuwe leidinggevenden etc. etc.), informeren wij nogmaals over onze dienstverlening en wat u van ons kunt verwachten.

COVERZ consultancy is een gecertificeerde arbodienst. Wij werken door het hele land in verschillende organisaties. Wij ondersteunen daar waar medewerkers in organisaties ziek worden en begeleiding nodig hebben. Wij helpen medewerkers leidinggevenden en HR bij vraagstukken over verzuim en vragen over de Wet Verbetering Poortwachter. Senior Consultants Verzuim en Bedrijfsartsen werken intensief met elkaar samen. De senior consultant verzuim werkt in taakdelegatie van de bedrijfsarts en is bevoegd om verzuimgesprekken te voeren en afspraken te maken over de reintegratie

Indien u zich ziek gemeld heeft zullen wij binnen 3-5 werkdagen contact met u leggen. Wij doen dit door te bellen of via videocalls. In dit eerste contact zijn wij vooral benieuwd naar hoe het met u gaat. Verder bespreken wij graag in vertrouwelijkheid wat er speelt. Indien er in (aangepast) werk mogelijkheden zijn maken wij hier graag afspraken over. Indien er geen mogelijkheden zijn maken wij een afspraak voor een vervolggesprek.

Het telefonisch contact is bedoeld om vroegtijdig met iedereen in gesprek te komen die in het verzuim geraakt. Door relatief snel met elkaar in gesprek te gaan kunnen we in gezamenlijkheid onderzoeken wat er speelt en wat we in uw specifieke situatie voor elkaar kunnen betekenen. De Wet Verbetering Poortwachter vraagt van zowel de werkgever als werknemer om te onderzoeken in hoeverre er nog mogelijkheden zijn om (deel) taken uit te voeren in eigen of ander werk binnen de organisatie. Regelmatig zien we dat onderliggende factoren het verzuim negatief kunnen beïnvloeden. Als we zaken met elkaar vroegtijdig bespreken kunnen we eerder komen tot constructieve oplossingen en afspraken om het eigen of aangepaste werk geheel of gedeeltelijk te hervatten. Indien dit niet kan is het goed om contact te houden en vervolgafspraken te blijven maken met de leidinggevenden en de arbodienst. Op deze wijze kunnen we de re-integratie op een zo goed mogelijke wijze voor alle betrokken partijen laten verlopen.

Indien uit het telefoongesprek blijkt dat er zaken spelen die beter persoonlijk besproken kunnen worden zullen wij u uitnodigen voor een gesprek. Deze gesprekken zullen in veel gevallen samen met u en uw leidinggevende of HR gevoerd worden. Indien u hier om redenen bezwaar tegen heeft is het altijd mogelijk eerst alleen met u in gesprek te gaan. De gesprekken zijn er op gericht om in gezamenlijkheid (leidinggevende, medewerker, HR) te komen tot werkbare oplossingen. Daarnaast zal met u gekeken worden op welke wijze u nog iets zou kunnen betekenen voor de organisatie en hoe de organisatie hierin kan faciliteren.

Het is belangrijk dat u weet dat u niet verplicht bent medische diagnostiek te bespreken met de adviseurs van COVERZ consultancy of uw leidinggevende. U mag zaken natuurlijk wel bespreken. Wel is het zo dat we met elkaar moeten bespreken in hoeverre u nog in staat bent (deel)taken uit te voeren in eigen of ander werk. Dit laatste is een verplichting binnen de wet verbetering poortwachter. De werkgever en werknemer dienen er indien mogelijk alles aan te doen om op een zo goed en gezond mogelijke wijze weer deel te nemen aan het arbeidsproces.

Natuurlijk heeft de bedrijfsarts bij de reintegratie een zeer belangrijke rol. Dit blijft onveranderd. Wel zullen we samen met u een gerichte vraagstelling opmaken voor de bedrijfsarts. Deze vraagstelling formuleren we aan de hand van het gesprek wat we met elkaar hadden en waar we in gezamenlijkheid afspraken hebben gemaakt. De afspraken die gemaakt zijn worden zo nodig ter toetsing voorgelegd aan de bedrijfsarts.

Het eigen regiemodel rollen taken en verantwoordelijkheden bij verzuim

Indien u niet verzuimt maar wel graag met ons in gesprek wil voor een preventief consult kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij plannen dan een afspraak in en maken tijd om met u te bespreken wat er speelt en wat wij voor u mogen betekenen. Samen maken we een plan van aanpak over een eventueel vervolg en zo nodig plannen wij een afspraak met de bedrijfsarts. Spreekt u liever de bedrijfsarts zonder tussenkomst van de senior consultant verzuim dan is dit altijd mogelijk. Bel even met onze consultants dan plannen wij een afspraak in.

Naast de bedrijfsarts zijn er verschillende providers die bij verschillende vraagstukken kunnen ondersteunen. Mocht dit noodzakelijk zijn dan kunnen we dit met elkaar bespreken en in samenwerking met de bedrijfsarts en uw organisatie doorverwijzen naar een specialist die eventueel kan ondersteunen bij de besproken problematiek..

Samen op weg naar gezonde medewerkers in gezonde organisaties

Mocht u naar aanleiding van deze informatiebrochure nog vragen hebben. Bel of mail ons! Wij zijn voor de werkgever en werknemer 5 dagen per week bereikbaar tussen 9 en 5. Onze senior consultants zitten vaak in gesprek en zullen veelal niet direct op kunnen nemen. In de regel proberen wij binnen 3 werkdagen terug te bellen. Bij spoed zullen wij proberen zo snel mogelijk contact met u op te nemen. Laat een bericht achter bij onze back office, geef aan voor welke organisatie u werkt en wat uw vraag is. Des te eerder zijn wij in staat uw vraag zo concreet en snel mogelijk te beantwoorden.