Loading

Strand skal bygge Liaparken for BOB

BOB har inngått avtale med Strand om bygging av de 127 leilighetene langs Liavegen og Liavannet i Åsane.

– Liaparken blir bygningsmessig et krevende prosjekt. Valget av Strand som entreprenør er både basert på deres forslag til løsning av oppgaven og på meget gode erfaringer fra samarbeid om tidligere prosjekter, sier utbyggingsdirektør Ole H. Kleppe i BOB Eiendomsutvikling.

Vestvendt

BOBs nye prosjekt i Åsane får vestvendt og solrik utsikt mot Liavatnet. Leilighetene er planlagt med størrelser fra 36 til 115 kvadratmeter, hvorav de fleste rundt 60 – 70 kvadratmeter. Bebyggelsen får et spennende småhusuttrykk i tre, og blir liggende terrassert i den bratte skråningen opp mot Flaktveitveien. MAD arkitekter, som står for utformingen av prosjektet, har hentet inspirasjon fra den typiske bergenske boligbyggingen med smau, allmenninger, gjennomganger og små intime gårdsrom. Dette er videreført i et moderne utrykk, med enkle linjer og spennende form og plassering. Arkitekturen underordner seg grøntområdene, ved bruk av mye grønt i mellomrommene, og myke overganger til terrenget foran og bak.

Totalentreprise i samspill

Strand konkurrerte med to andre entreprenører om oppdraget. Kontrakten med BOB er inngått som en totalentreprise i samspill. – Denne entrepriseformen er valgt ut fra en vurdering av prosjektets kompleksitet, der tidlig involvering av entreprenøren blir viktig for å kvalitetssikre løsningene vi lander på i prosjekteringen av bebyggelsen. Vi føler oss trygge på at Strand besitter den kompetansen vi trenger for å gjennomføre prosjektet på en god måte, sier Kleppe.

- Hva er det som gjør Liaparken spesielt utfordrende?

- Prosjektet vil bli preget av mange overflater som skal fungere i det bergenske regnværet – slik at vannet ikke renner inn i boligene, men finner leide i åpne bekker og kar gjennom bebyggelsen. Dette innebærer at antallet bygningsmessige varianter må bli færrest mulig. Vi ser for oss standardisering av løsninger med prefabrikkering av «byggeklosser» som settes på tomten. Tankesettet og logikken blir ikke så ulik den som lå til grunn da verdens største trehus, Treet, ble ført opp for tre år siden – også da med Strand på laget.

Strand fortsetter fremgangen

- Denne kontrakten viser at Strand er i ferd med å få en posisjon som foretrukket partner når det gjelder større boligprosjekter i Bergen, sier administrerende direktør Terje Nøttveit i Strand. – Vi hadde et meget godt år i 2017, og den positive utviklingen vil fortsette i år og neste år, legger han til.

Byggestart i 2019

Tomten i Åsane er fortsatt under regulering. Ole H. Kleppe håper på salgsstart innen utgangen av året og byggestart i løpet av første halvår 2019. Om byggingen av de 127 boligene blir gjennomført under ett eller i to byggetrinn, vil avhenge av responsen i markedet.

- Vi tror dette blir et attraktivt prosjekt for folk i de fleste aldersgrupper, både på grunn av beliggenheten og fordi boligene får en spesiell utforming og kvalitet. Prismessig skal Liaparken likevel være konkurransedyktig med leiligheter i mer tradisjonelle prosjekter, understreker han.

Ser frem til å komme i gang

Kostnadsrammen for Liaparken i Åsane er ennå ikke lagt og avtalt, men for Strand blir dette et viktig prosjekt. – Vi har samarbeidet med BOB i en årrekke, og takknemlige for at de ønsker å ha oss som partner igjen, fremholder Terje Nøttveit.

– I dette prosjektet er både vår evne til å finne innovative løsninger og vårt omdømme som en effektiv og ryddig entreprenør hatt betydning for BOBs beslutning, og det gjør oss ekstra stolte. Vi kommer til å fokusere sterkt på inkluderende samspill og på våre prinsipper for effektiv gjennomføring, det vi omtaler som «sunn fornuft satt i system». Dette prosjektet gir oss også anledning til å vinne nye erfaringer med digitale verktøy ved at vi tar steget fullt ut med bruk av både BIM, VDC og BREAM. Dette blir blant de boligprosjektene i Bergen der BREAM blir benyttet.Ikke rart at hele organisasjonen gleder seg til å gå i gang i Liaparken, avslutter Strand-direktøren.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.