Mölndal i Förändring Storgatan

Berghedes Frukt & Blommor, ja för mig är detta hus förknippat med blomdoft och godis och långt innan SevenEleven ens fanns så var hörnet vid Berghedes en plats att stämma träff på.

Huset klarade sig hekskinnat då på 1980-talet, när förändringarnas vindar förra gången blåste genom Mölndal och det Mölndals Centrum som nu rivs, byggdes.

Den enda förrändringen då var att Joel Jacobsons Järnhandel, som legat i huset mitt i rondellen ungefär där P-huset nu ligger, flyttade in i lokalerna och de salta skruvarna ersattes av äkta vara.

Den här gången hade stadsplanen dock en helt annan plan och huset fick inte behålla sin plats.

Så under en vecka i augusti 2015

Försvann huset, bit för bit

eller som det såg ut från mitt köksfönster

skorsten för skorsten

Det hela slutade med att uttrycket Balkonghäng fick en ny innebörd

Created By
Gunilla Norén
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.