Loading

Nieuwsbrief 12 juli 2019

Beste ouder(s), verzorger(s),

Via deze weg de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Hierin de volgende onderwerpen:

  • Het was me het jaartje wel
  • Lief en Leed
  • Nieuwe vakdocent Sport en Bewegen
  • Welkom op de Jan Barbier
  • Afscheid groep 8
  • Het nieuwe schooljaar
  • Nieuwe website Jan Barbier!
  • MR nieuws
  • Agenda

Het was me het jaartje wel….

Het was me het jaartje wel…met z’n allen de schouders eronder…samen de organisatie van de school regelen. Samen ervoor gaan. Dit kost een bult energie, maar gelukkig ook veel dankbare gezichten en opmerkingen. Kortom het was een bijzonder jaar…een jaar met lief, maar zeker ook met veel leed. Als je daarop terugkijkt, merk je hoe belangrijk de school als familie is. Binding zegt alles…bij de viswedstrijd heb ik dat maar weer eens gezien. Niet alleen het vissen was prachtig, maar ook de opmerking die Jarno Winters en Alida van der Kolk tegen elkaar maakten bij de prijsuitreiking, blijft in mijn hoofd hangen. Met humor, een lach en een traan terugkijken. Wat knap…

Viswedstrijd

In deze weken rondt iedereen op zijn laatste adem het schooljaar af. Opruimen, organiseren, gesprekken, feestjes, afscheid, welkom…. het hoort er allemaal bij. Wat is het dan een weelde als de leerlingen deze paar laatste dagen beginnen in hun nieuwe groep, bij hun nieuwe leerkracht, in hun nieuwe lokaal. Voor de een spannend, voor de ander valt het wel mee. Maar wat voor ieder kind gewoon heel fijn is, is dat het de zomervakantie ingaat met de gedachte dat alles duidelijk en klaar is. Je nieuwe plekje, je nieuwe juf of meester, je eerste lessen, je laatje op de goede plek en ga zo maar door… Trouwens niet alleen fijn voor de leerlingen, ook heel fijn en rustig voor de leerkrachten. Kortom vandaag is het voor iedereen dan tijd om te gaan genieten van een heerlijke zomervakantie. Een vakantie dichtbij of ver weg, dat maakt niet uit. Wel dat je de ruimte krijgt om je ritme aan te passen, niet het gevoel dat je geleefd wordt, maar dat je je bioritme mag volgen.

Ik wens namens directie en het team iedereen een heerlijke vakantie toe.

Roel Roelofs

Lief en leed…

Jan Grootenhuis kreeg onlangs een prachtig goed bericht over zijn gezondheid. Met zo’n prachtig bericht kun je weer de toekomst kleur geven. Jan, heel fijn.

Esther van Dijk is nog in gesprek over haar mogelijk behandelprogramma. Het blijft verbazingwekkend met hoeveel energie zij alles oppakt. Echt fantastisch om te zien hoe zij daar mee omgaat. Heel veel succes de komende periode gewenst.

Rianne Withaar mocht de afgelopen periode niet al te veel praten, en dat is best moeilijk. Maar ook bij haar gaat alles deze periode weer de goede kant op.

Deze laatste periode heeft u ongetwijfeld gemerkt dat Erna Calkhoven weer meer in beeld is. Het is fijn om te zien dat ze weer wat mobieler is na een jaar met veel ziekte. Erna en haar man Jaap gaan nu eerst lekker op vakantie en daarna bespreken we op welke wijze zij gaat re-integreren op de Jan Barbierschool. We wensen haar een hele fijne tijd toe.

Ria Nieuwenhuis heeft de afgelopen twee jaar op vrijdag groep 1/2/3 gedraaid. Vanaf komend schooljaar is zij op de Es nodig in de kleutergroep. We willen Ria erg bedanken voor haar inzet voor de Jan Barbierschool.

Voor Rianne van der Bent geldt hetzelfde. Haar werkzaamheden in groep 4/5/6 het afgelopen jaar zijn weer voorbij. Haar werkzaamheden worden volgend jaar door Geert Fransen overgenomen. Rianne, heel erg bedankt.

Uiteraard wil ik hierbij alle leerlingen, ouders en teamleden bedanken voor de geweldige samenwerking het afgelopen schooljaar. Samen de schouders eronder, onder het motto: niet …… maar poetsen, dat helpt!

Nieuwe vakdocent sport en bewegen

Tom Holleboom heeft een week geleden een nieuwe baan gekregen bij SportService Overijssel. Tom van harte gefeliciteerd. We wensen je alle goeds toe.

Meester Tom bedankt!

Afgelopen woensdag hebben we sollicitatiegesprekken mogen voeren en een nieuwe docent kunnen benoemen: Marlou Schopman. Marlou komt uit Borne, heeft een brede ervaring met lesgeven, zowel aan peuters als aan leerlingen van het voortgezet onderwijs. Marlou we wensen je heel veel plezier toe met alle sportlessen op onze school

Welkom juf Marlou!

Simon Nijenhuis welkom op de Jan Barbier

Deze week is Simon Nijenhuis in groep 7 gestart. Simon woont in Hellendoorn en heeft duidelijk gekozen voor onze kleine school. In de gesprekken hebben we verteld op welke wijze we bij de Jan Barbier werken. Bijzonder om dan te constateren dat het verrassend is hoeveel wij aankunnen in ons onderwijs met ons team. Simon, we wensen jou een geweldige tijd toe op je nieuwe school.

Afscheid groep 8

Deze week hebben de meiden van groep 8 afscheid genomen van hun basisschool. Het was een geweldig feest, waarbij ook alle ouders aanwezig waren. Bij Tante Stoof hebben we het officiële gedeelte afgesloten met een hapje en drankje. We willen Lisa, Inza, Melissa, Lisanne, Eva, Danique, Femke, Lieke en Callyon heel veel succes toewensen op hun nieuwe school. Bedankt voor de geweldige tijd op de Jan Barbier.

Het nieuwe schooljaar…

De kop is er alweer af…het nieuwe schooljaar is deze week al begonnen. Onze ervaringen zijn zo positief dat we halverwege de laatste week de overgang naar de nieuwe groepen organiseren. Niet zoals op veel scholen een kennismakingsmoment met de nieuwe leerkracht…nee gewoon echt in de nieuwe groep starten. Het schooljaar 2019-2020 is bij ons dus al begonnen. En dat geeft heel veel rust…. Niet alleen bij de leerlingen, ook bij ouders en leerkrachten. Dat betekent dat de zomervakantie los staat van de spanning hoe het nieuwe schooljaar zal gaan. Kortom iedereen een heerlijke vakantie toegewenst.

Nieuwe website

Zo vlak voor de zomervakantie zijn we blij dat ook wij, in navolging van de andere scholen binnen onze stichting, een nieuwe website hebben. Op dit moment staat onze oude website nog online, de nieuwe website wordt in de zomervakantie omgezet naar het nieuwe mailadres. Een kleine 'sneak peek' kunnen we u al wel vast geven: www.barbier-ikt.nl. Na de vakantie gaan we starten met het vullen en frequent bijhouden van deze website. We zijn benieuwd naar uw mening!

MR- nieuws

Met het einde van het schooljaar in zicht, willen we nog de laatste actualiteiten met jullie delen. De nieuwe formatie is door Roel via de mail met jullie gedeeld. Dit brengt een aantal wisselingen met zich mee. Op zich niet zo spannend, maar mochten jullie als ouders hier vragen over hebben, dan kunnen jullie zoals in de mail vermeld was, bij Roel Roelofs terecht. Het team veranderd op zich niet zoveel qua samenstelling, alleen gaan we afscheid nemen van juf Ria in groep 1,2 en 3. Dit vinden we natuurlijk erg jammer als kinderen en ouders, maar we willen haar langs deze weg alvast bedanken voor haar inzet en enthousiasme elke vrijdagmorgen. Juf Erna zal af en toe weer op school te zien zijn, maar niet op de manier die we van haar gewend waren. Ze moet nog rustig aan doen en zal ondersteund worden in haar taken.

MR: Alida zal in het nieuwe schooljaar haar MR-taken weer overnemen van Ineke. Bedankt Ineke voor je inzet van het afgelopen jaar! Fijn dat dit zo kon. Zoals vorig jaar vermeld, is Rianne Withaar, als oudergeleding, tijdelijk gestopt i.v.m. haar gezondheid. Silvia van Dijke heeft haar vervangen. In september gaan we evalueren hoe dit voor beide is geweest en hoe we verder gaan. Wordt vervolgd.

Cito-eindtoets: de resultaten van de Cito liggen ook dit jaar weer boven het gemiddelde en zijn dus naar tevredenheid gemaakt. De oudergesprekken zijn inmiddels geweest.

De Successpiegel oftewel het tevredenheidsonderzoek is uitgevoerd. De uitslag is op moment van schrijven nog niet bekend. We zullen zo snel mogelijk een terugkoppeling hiervan geven.

Doorstroming Kleine Jan: naar berichtgeving vanuit ouders, blijkt dat een aantal potentiële klantjes voor de Kleine Jan erg lang op een wachtlijst staan, waardoor er soms uitgeweken moet worden naar Hellendoorn. Dit vinden wij erg jammer en we zijn in gesprek hoe we deze wachtlijst kunnen aanpakken. Belangrijk blijft om je vaak nog jonge kind toch al vast maar aan te melden ook al lijkt dit nog vroeg. Er ontstaat dan wel een beeld van aanmeldingen, waardoor bijv. een nieuwe groep opgestart zou kunnen worden.

Als laatste wil ik nogmaals ons emailadres noemen: mrbarbier@barbier-ikt.nl Dit kunnen jullie ten allen tijde gebruiken om ons te benaderen. Mag natuurlijk ook door ons aan te spreken op het plein.Voor nu geldt voor mij net als voor velen van jullie een tijd van afscheid nemen, zowel van deze school, leerkachten, medeleerlingen. Een nieuwe stap voor velen, maar ook weer een geweldige uitdaging! Heel veel succes bij alles wat er nog komen gaat.

Rest mij nu niet anders dan iedereen alvast een fijne vakantie te wensen met jullie gezin, velen zullen nog een aantal weken moeten doorwerken, maar ook dan is de vakantie dichtbij.

Vriendelijke groet namens de MR,

Linda Berentschot, vz MR.

Agenda september:

26 augustus vierde schooldag schooljaar 2019-2020

27 augustus jubileum Maria Nije Bijvank 12 ½ jaar onderwijs

09 september start thema De Regge Verbindt

17 september fietscross wedstrijd (opgeven in de week van 26 augustus!!)

17 september MR-vergadering

18/19/20 september schoolkamp groep 7/8 samen met groep 8 van de Es

Woensdag 9 oktober Studiedag Ieder Kind Telt (leerlingen vrij)

21-25 oktober Herfstvakantie

28/29 oktober studiedagen team (leerlingen vrij)

De jaarkalender van onze school krijgt u in september.

Credits:

Gemaakt met afbeeldingen van croisy - "sea sand coast" • hpgruesen - "sports hall multi-purpose hall gym" • ErikaWittlieb - "kermit frog muppet" • webandi - "calendar wall calendar days"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.