ViNTERFERIE HARDANGER GJESTEHUS Vi ønsker deg velkommen til Ulvik i Hardanger uke 8 og uke 9 !

Ta din vinterferie i snøsikre, vakre og fredelige Ulvik! Vi har lysløyper og akebakker - og et koselig hjemmemiljø hvor vi serverer kortreist, god mat!

Det er fremdeles utmerkede skiforhold i Ulvik og Drevtjørn ! Nå i vinterferieukene 8 og 9 har vi på HARDANGER GJESTEHUS i Ulvik et ekstra godt tilbud til dere .

Disse ukene får dere alle måltider inkl i romprisen ( frokost, lunsjniste, og dagens middag ) - Enkeltrom 800.- dobbelt 990.- trippel 1290- , 4 sengs 1690.- 5 sengs 1990.-

Bestill på epost: hardangergjestehus@gmail.com | Eller på telefon 90 65 62 06

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.