Loading

Mūsų pačių užsiaugintos eilės PADEKLAMUOK - PASIDALINK - PADAINUOK - PASIMELSK - PASVAJOK - PASIDARYK PATS - UŽSIMIRŠK - PRASITARK - PANIŪNIUOK - PAŠLOVINK - PAGIEDOK - PAPORINK - PRAJUOKINK - PAGUOSK - PADRĄSINK - PALINKĖK - PARYMUOK

Mūsų poezijos pynę pradeda Kunigas Petras Gucevičius - Sekminių Sekvencija

Suaugusiųjų eilės

Vaikų eilėraščiai

Šeimų deklamuojamos ir dainuojamos eilės

Mūsų eilėraščių pynę baigiame malda už pandemijos ištiktą pasaulį

Created By
Ruta Furmonaviciene
Appreciate

Credits:

Created with images by Annie Spratt - "Child playing on iPad" • lucasgeorgewendt - "book love heart" • Marcel Strauß - "untitled image" • Brina Blum - "I came into our living room and she did not notice me. Very quietly, I got my camera and secretly photographed it. She was so cute and totally absorbed in the cookbooks." • Jessica Rockowitz - "Family Session in Hill Country, TX" • Pexels - "beach girl leisure"