ZEUR NIET! Logo ontwerp door Amy van Kooij

Voor het vak Grafisch op het Creative College kregen wij de opdracht om een logo te ontwerpen voor het Amersfoortse zangkoor; Zeur Niet!

Vlak voordat ik begon met het maken van de schetsen (die overigens hieronder te zien zijn), heb ik informatie opgezocht over het koor. Als vooronderzoek heb ik afbeeldingen opgezocht en naar andere logo's gekeken om inspiratie op te doen, voor een goed idee als logo.

Schetsen voor ZEUR NIET!

Ik denk niet dat ik een specifiek typografisch thema heb toegepast. Wat ik wel geprobeerd heb, is om het lettertype speels en zwierig te houden, zodat het niet te serieus overkwam. Aan de hand van de foto's die ik op de website van de opdrachtgever vond, leek het mij dat 'plezier' bij hen een grote rol speelt.

Als kleuren voor het logo heb ik rood en wit gebruikt, omdat dat de kleuren zijn die het koor draagt op de vele foto's die te vinden zijn op hun site. Het leek me toepasselijk om deze kleuren te verwerken in het logo. Hieronder staan de uitgewerkte schetsen van het logo, in drie verschillende variaties.

Uitgewerkte schetsen - Adobe Illustrator

Ik ben uiteindelijk tot dit design gekomen, doordat ik me heb verdiept in de personen uit het koor. Na het kijken naar de foto's uit hun fotoalbum kwam ik uit op het idee van de hoed. Verder leek het me leuk om een muzieknoot op de I te plaatsen, als toevoeging.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.