Loading

Aktivitet Förebygger BARNENS DRÖMMAR, VÅR KOMPASS

Aktivitet Förebygger (AF)

Aktivitet Förebygger startades 2009 på Rebbelberga skola av Maja Arvidsson, som vid tillfället hade en lärartjänst i matematik och idrott/hälsa. AF är ett samarbete mellan kommun, civilsamhälle och näringsliv där det förebyggande arbetet sätts i fokus. Sedan starten har AF vuxit från 65 elever till cirka 500 elever. AF omfattar alla kommunala grundskolor och 25 föreningar i kommunen, där elever i åk 4 och 6 har en extra obligatorisk aktivitetstimme per vecka. AF har tre grenar som tillsammans skapar en helhet. Förutom den obligatoriska delen bedriver AF tidiga riktade insatser som hjälper barn in i föreningslivet samt AFter School som är en form av fritidsgård i idrottshallen. AF genomsyras av en gemensam värdegrund och ett inkluderande ledarskap där alla barn i kommunen ges samma chans till en meningsfull fritid. AF arbetar dagligen för att skapa bättre förutsättningar för barns hälsa. Vill du veta mer om AF tryck här

Generation Pep

Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep som tillsammans med aktörer från hela samhället vill driva ett ambitiöst och långsiktigt folkhälsoarbete med barn och unga i fokus. Vill du veta mer om Generation Pep tryck här

Vår resa

Pep-forum

Den 24 oktober 2018 var Aktivitet Förebygger inbjudna till att tala på Pep-forum som anordnas av Generation Pep. Årets tema var -Jämlik hälsa- där olika samhällsaktörer fick möjlighet att presentera sitt perspektiv på förändring som behöver ske, däribland forskare, kommuner, företag och andra organisationer. Aktivitet Förebygger har under en lång tid arbetat för en jämlikare hälsa bland våra unga medborgare i Ängelholms kommun genom att skapa bättre förutsättningar, både inom skola och föreningsliv.

Kronprinsessan Victorias inledningstal
Aktivitet Förebygger presentation
Prins Daniels avslutningstal

Kungligt besök

Efter Pep-forum blev Aktivitet Förebygger kontaktade av det Kungliga hovet och Generation Pep som uttryckte sin uppskattning för AF och hur vi har lyckats få det till en permanent verksamhet i Ängelholm. De önskade att besöka verksamheten och frågade om AF hade möjlighet för ett besök redan samma månad. Besökarna ville gärna träffa barnen, uppleva AF live och veta mer om vårt arbetssätt.

Kronprinsessan Victoria besöker Aktivitet Förebygger 16 november
Kronprinsessan anländer till Ängelholm och välkomnas av Kommunfullmäktiges ordförande Elisabeth Kullenberg, Jonas Trulsson Planeringschef Lärande och Familj, Maja Arvidsson och Albert Sundelius Aktivitet Förebygger, Marie Harding Generation Pep samt Nils Lundin expertråd Kronprinsessparets stiftelses.
Utdrag från medial uppmärksamhet i samband med Kronprinsessans besök i Ängelholm

Vad händer nu?

Ännu mer Omtanke, Öppenhet och

Handlingskraft.

Barnens drömmar, vår kompass

Credits:

Created with images by Julia Raasch - "Germany field runs"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.