Loading

МРТВО МОРЕ Радоје Домановић

РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ

(1873–1908)

Српски сатиричар и приповедач који ствара у епохи реализма. Писао је хумористичке приповетке из паланачког и сеоског живота, а у потпуности се остварио у сатиричним причама у којима је осудио друштвене недостатке свог времена.

Значајне приповетке: Мртво море, Вођа, Данга, Краљевић Марко по други пут међу Србима. Често је био отпуштан са посла због свог сатиричног књижевног рада.

Својим сатиричним приповеткама исмевао је лажни патриотизам, малограђанштину, оговарање, завист, кукавичлук и друге људске мане Србије у доба владавине династије Обреновића.

Истраживачки задаци:

Забележите шта сте сазнали о животу и раду Радоја Домановића.

1. Пажљиво прочитајте одломак из приповетке Мртво море. Поделите одломак на тематске целине. Запазите где се дешава радња. Уочите какву улогу има мотив говора у структури и значењу приповетке.

2. Запазите како почињу невоље младог песника. Зашто се варош узбуркала? Ко критикује песме? Размислите зашто песме и песника критикују они који песме нису прочитали. На који начин то чине? Како се наставио живот младог песника? На какве је препреке наилазио у приватном животу? Шта се десило са његовом службом? Због чега га нико не разуме?

3. На који начин се мртво море разрачунава са научником? Због чега научник наилази на неразумевање? Објасните због чега је за паланачку средину неприхватљиво то што се млати, па хоће он нешто што не ради нико други. Шта је то научник лоше урадио? Шта се десило са младим сликаром? Ко је погледао његове слике? Ко их је коментарисао? На који начин мртво море одбацује његов рад?

4. Процените с моралног становишта понашање јавног мњења према њима. Шта вам делује неприхватљиво у њиховом понашању? Које њихове поступке осуђујете?

5. Закључите ко представља нову снагу која би требало да пробуди устајалу средину.

6. Одредите стилску фунцију појма мртво море (сетите се основног значења и пођите од њега). Протумачите значење реченице: „То код нас не може да буде”. Пронађите примере ироније у тексту и наведите их.

7. Пронађите алузије којима писац упућује на друштвену ситуацију у Србији.

8. Уочите које је друштвене појаве свог времена Радоје Домановић сатирично представио. Закључите на који начин се наругао својим савременицима. Наведите неке појаве које препознајете данас.

Погледајте прилоге и искористите податке да напишите анализу дела у својој свесци за књижевност.

Created By
Valja Nedic
Appreciate