Oslo Automatgear Automatgir, overhaling og service

Velkommen til Oslo Automatgear

Vi har spesialisert oss på ett fagområde for at du som kunde skal få den beste servicen til lavest mulig pris.

Som kunde får du i tillegg ett års garanti på alle våre tjenester.Er du usikker på om girkassen din trenger service? Les mer på vår spørsmål & svar-side.

Ta kontakt med oss i dag for informasjon om tjenester til ditt kjøretøy!

Adresse: Tors vei 14, 2010 Strømmen | Tlf: 64 83 33 61 | mail@osloautomatgear.no

Credits:

Created with images by DayronV - "nissan car automobile"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.