Loading

Cestovní ruch a průvodcovství Ekonomika a podnikání 63-41-M/01

Informace o zaměření

Zaměření je orientováno na organizaci a řízení služeb poskytovaných v oblasti turismu. Předměty, které rozšiřují znalosti žáků v této oblasti jsou hlavně marketing a management služeb v cestovním ruchu, dějiny kultury, geografie cestovního ruchu a práce průvodce a animace

Profil absolventa

najde uplatnění u všech subjektů působících na trhu cestovního ruchu tuzemského i zahraničního, v lázeňských, rekreačních, ubytovacích zařízeních, v cestovních kancelářích a v průvodcovských službách.