Talgild sögufrásögn á dagstovni Nakrir möguleikar

Talgildir miðlar í barnagørðum

Talgilt dannilsi í barnagörðum

Hvussu lesa vit upp fyri börnum?

Soleiðis kann verða lisið upp fyri at fáa börnini við. Dömi um, hvussu tú kanst leggja eina forteljing inn á iPaddin, so börnini kunnu sita sjálv og hyggja aftur og aftur eftir forteljingini. Sita í friði við oyratelefonum, tá ið larmurin er vorðin ov nógvur annars.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.