Loading

bloemerig de zoektocht naar nieuwe gedichten

Nee niet bloederig maar bloemerig. Ik was verkouden toen ik dit bedacht dan klinkt dat ongeveer hetzelfde. Of is het zo dat ik een klein spraakgebrek heb waarbij nasale klanken hetzelfde klinken. En zo ontstond het eerste gedicht.

Naarstig tik ik woorden, tijdens mijn reizen met metro bus en trein, op mijn telefoon. Invallen die ik later vaak niet meer begrijp. Ik zet mezelf er toe om diep in mijn geheugen te graven want ergens zit toch dat eureka idee wat ik had.

De tekeningen zijn al klaar en de bundel is rond in mijn hoofd maar de vaste vorm die ik voor ieder gedicht wil is er nog niet. Wacht even ROND! Ik wil geen rond!

En zo ontstaat het laatste gedicht Zwart op zwart Wit op wit en die vorm moet het worden dus ik moet terugwerken van het eind naar het begin om alle invallen in die vorm te gieten. Het onzichtbare weer zichtbaar maken.

Created By
IJda Smits
Appreciate

Credits:

IJBer / IJda Smits

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.