Een aardgasloze stad hoe staan we er nu voor?

Het stadsbestuur wil in 2035 helemaal energieneutraal zijn. Voordat dat mogelijk is moet er nog veel gebeuren. In dit beeldverhaal schetsen we een beeld van de situatie nu.

Weet hoeveel u betaald voor gas en elektriciteit?

In het interview op onze website stelde Martien Visser, van de Hanze Hogeschool, dat de meeste mensen niet weten wat ze voor hun gas en elektra betalen en dat de eerste stap naar verduurzaming bewustwording is.

Meer weten over de plannen van de gemeente met de kanttekeningen van Martien Visser? Lees dan hier verder.

Om te beginnen hebben we er een energierekening bijgepakt. De afnemer van de energie en warmte heeft een abonnement op groen gas en groene stroom.

Om de rekening overzichtelijker te maken hebben we de waarden ingevuld in een cirkeldiagram.

Op de bovenstaande rekening en cirkeldiagram is te zien dat we veel meer gas gebruiken dan elektriciteit, bijna 4 keer meer. Ook valt te zien dat elektriciteit relatief goedkoop is (7%) en men meer betaald voor de distributie van elektriciteit (10%) dan de elektriciteit zelf. In een jaarafrekening vinden we dus niet alleen de kosten voor de gas en elektriciteit, maar ook de distributie (de infrastructuur waardoor de elektriciteit en warmte wordt geleverd) en de leveringskosten. Daarnaast betalen we allemaal 17% belasting over over energierekening.

Maar hoeveel gebruiken we nu werkelijk?

Groningen heeft 200.952 inwoners, verdeeld over 99.250 woningen.

Gemiddeld gebruiken we in de stad zo'n 2.977 kWh. Daarvoor kunnen we een LCD-tv met een verbruik van 90 Watt drie jaar, negen maanden en dertien dagen dag en nacht aan laten staan.

Gas wordt niet in kWh uitgedrukt maar in kubieke meter (m3). Volgens de gegevens in de grafiek verbruiken we per woning gemiddeld 1310 m3.

De stad wil in 2035 helemaal emissie-vrij zijn. Dus geen uitstoot meer van gas en andere fossiele brandstoffen. Daarom hoopt het stadsbestuur dat alle stadjers hun emissie voetdruk, hun impact op het klimaat, zo klein mogelijk maken.

Elk LED-lampje en A+ label apparaat helpt maar om een zo klein mogelijke emissie-voetafdruk te hebben moeten er alternatieven gevonden worden voor het gas en andere fossiele brandstoffen.

Hoe staan we ervoor ten opzichte van andere steden in Nederland?

Op de kaart zijn we geel gekleurd en lijken we te behoren tot de grootste vervuilers.

Maar dat valt eigenlijk best mee.

In vergelijking met de grote steden in de randstad hebben we weinig CO2 uitstoot. Dit heeft deels te maken met de hoeveelheid inwoners. Maar er speelt nog een andere factor mee.

Groningen heeft minder industrie dan bijvoorbeeld Rotterdam. Daarnaast heeft de stad minder en bedrijven en instellingen dan de andere drie steden.
Net als in Den Haag en Amsterdam zullen de mensen het verschil moeten maken.
Want meer de helft van onze C02 uitstoot komt van onze huizen.

Sinds 2012 zijn we steeds minder gaan gebruiken. Maar met een uitstoot van zeker 350.000 ton zijn we verre van energieneutraal.

Als stad stootte we in 2014 meer dan een miljoen ton CO2 uit, als provincie was dat ruim 6 miljoen ton.

Een manier om de emissie-voetdruk te verkleinen is door over te gaan van fossiele brandstoffen op groene energie, opgewekt uit wind- en zonne-energie.

Op dit moment wordt er nog weinig gebruik gemaakt van alternatieve warmtebronnen. Gas is veel goedkoper. Op dit moment is zeker 99% van de stadjers aangesloten op het gasnet (bovenste Groningen). In de provincie (onderste Groningen) wordt er meer gebruik gemaakt van alternatieven zoals geothermie en warmtepompen. Wat dat precies inhoud leggen we verderop in dit verhaal uit.

Ook de hernieuwbare elektriciteit in de stad lijkt tegen te vallen. Slechts honderd. De provincie scoort hoger omdat er een aantal zonneparken in de provincie liggen.

Toch doet de stad het aardig op het gebied van zonne-energie.

In bovenstaande illustratie zijn de laatste cijfers nog niet meegenomen. Want in 2016 zijn er bijna 9000 zonnepanelen bijgekomen. Het totaal ligt nu op 40.718 zonnepanelen in de stad. Wethouder Mattias Gijsbertsen van GroenLinks is optimistisch. Hij hoopt dat we in de stad in 2018 de grens van 100.000 panelen over gaan.

Windturbines zijn er in de stad nog niet. In de provincie hebben we drie windturbine parken: Bij Delfzijl, de Eemshaven en langs de N33 (bij Veendam en Menterwolde).

Als het aan het stadsbestuur ligt moet er nog veel meer gebeuren voor 2035.

Wat zijn de alternatieven voor aardgas?

Het eerste alternatief is geothermie of aardwarmte. In het filmpje hierboven wordt uitgelegd hoe dat precies werkt.

In mei vorig jaar heeft de provincie 2 miljoen beschikbaar gesteld voor geothermie in het noorden van de stad. De wijken Vinkhuizen, Selwerd en Paddepoel kunnen dan aangesloten worden een geothermiebron op het Zernike-complex. De warmte zal in het beheer zijn van Warmtestad. Het doel is om de komende vijf jaar zo'n 11.000 woningen in het noordwesten van de stad Groningen aan te sluiten op een warmtenet.

Als we het bovenstaande kaartje mogen geloven is een groot deel van de stad geschikt voor aardwarmte. Zeker in het centrum kan veel warmte uit oppervlaktewater gehaald worden. Toch is de kans klein dat daar ook werkelijk een warmtenet komt. Veel gebouwen in de binnenstad zijn monumenten waardoor veel isolatiemogelijkheden niet toegepast kunnen worden. Ook is het moeilijk een nieuw infrastructuur aan te leggen omdat je dan onder de grond moet. Volgens experts zal het zeker in de binnenstad een uitdaging worden om helemaal energie neutraal te worden.

Het tweede alternatief in een warmtepomp. In het filmpje hierboven wordt uitgelegd hoe de pomp precies werkt.

In de stad is op dit moment al een WKO-pomp aanwezig. Een aantal gebouwen en bedrijven zijn aangesloten op het systeem bij het Europark, aan de zuidkant van de stad.

Een grootdeel van de stad lijkt redelijk geschikt voor dit alternatief. Toch moeten er nog veel stappen gezet worden. Huizen moeten beter geïsoleerd worden en er moet een manier gevonden worden om aan de toenemende vraag aan elektriciteit te kunnen voldoen. Hiervoor hoop de gemeente dat er meer zonneweides rondom de stad kunnen komen.

In Paddepoel zijn ze al druk bezig met verduurzamen. Zij hebben een stichting opgericht om buurtbewoners te helpen met isoleren en de aanschaf van zonnepanelen. Heb je de uitzending van De Duurzame Stad gemist? Kijk hem dan hier terug.

Benieuwd hoe haalbaar het plan van gemeente is?

Lees dan hier het achtergrondverhaal op onze website.

Bron: Klimaatmonitor Video's: IthoDaalderop en Hydreco Geomec

Door: Rianne Pelleboer
Created By
Rianne Pelleboer
Appreciate

Credits:

Created with images by martaposemuckel - "bank note euro bills" • diego_torres - "wind turbines england power" • Magnascan - "flame gas gas flame" • ccPixs.com - "3D Green Footprint" • Skitterphoto - "groningen tower condominium" • SD-Pictures - "industry sunrise sky" • tpsdave - "rotterdam netherlands port" • BdR76 - "Groningen, AZG aerial photo (+/-1977)" • diongillard - "Insect Power" • Nikiko - "twilight power lines evening" • HansRavensbergen - "groningen square cityscape" • Christopher Combe Photography - "Groningen Canal Revisited"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.