Loading

Gehechtheids-problematiek Presentatie van de bouwstenen - oplevering augustus 2020

Een enthousiaste redactieraad heeft input geleverd voor het leertraject over gehechtheidsproblematiek. Een belangrijk thema waar veel professionals in de zorg mee te maken hebben.

Dit is zo'n urgent onderwerp, omdat dit onderwerp zowel bij de cliënt als bij jezelf speelt. Iedereen heeft in zijn leven te maken met gehechtheidsrelaties. – Redactieraadlid

Doel

Een veilige gehechtheid is de basis waaruit ieder mens zich ontwikkelt. Een hoog percentage cliënten met een lichte, matige of ernstige verstandelijke beperking is onveilig gehecht. Dit brengt specifieke hulpvragen en zorgpunten met zich mee. Het doel van dit onderwerp is om cliënten met gehechtheidsproblematiek de juiste zorg te kunnen bieden.

Een overzicht van de bouwstenen

Iedereen is anders

Aan de hand van verschillende situaties wordt duidelijk dat er verschillende manieren zijn waarop gehechtheidsproblematiek zich kan uiten.

Wist je dat?

Deze bouwsteen vol feitjes laat zien wat je allemaal al wel, maar ook nog niet wist over gehechtheidsproblematiek.

Impressie van de twee introductie bouwstenen

Still faces

Aan de hand van een indrukwekkend filmpje ontdek je wat contact maken betekent voor gehechtheid en stress. Hierop wordt gereflecteerd.

Veel collega's zijn aangedaan na het zien van dit filmpje. We beseffen soms niet hoe groot het effect van een bepaalde houding of handeling kan zijn. - Redactieraadlid

Casussen Gehechtheidsproblematiek bij een LVB of een MVB

Gehechtheidsproblematiek uit zich op verschillende manieren, dit heeft onder andere te maken met de gehechtheidsstijl. Joëlle heeft een LVB, hoe kun je op een goede manier omgaan met haar gehechtheidsgedrag? Ashur heeft een MVB, zijn gehechtheidsgedrag vraagt om een hele andere aanpak.

In deze bouwstenen bekijk je verschillende video's en denk je na over hoe je in die situaties kunt aansluiten bij de cliënt.

Vertrouwensrelatie

Door te investeren in een vertrouwensrelatie krijgt de cliënt de mogelijkheid zich te hechten. In de casussen ontdek je verschillende manieren om hier aandacht aan te besteden en zie je wat het effect hiervan is op de onderlinge relatie tussen de begeleider en de cliënt.

Overzichtelijke handvatten

Er zijn overzichtelijke handvatten te downloaden die je op elk moment op jouw werkvloer kunt raadplegen.

Fantastisch om zoveel expertise met elkaar te delen, het was een inspirerend proces! - Redactieraad

Handvat Met de cliënt werken aan verbinding, vertrouwen en veiligheid

Een unieke bouwsteen waarbij je met de cliënt werkt aan bewustzijn over en het omgaan met zijn gehechtheidsproblematiek. Aan de hand van drie onderdelen creëer je inzicht en duidelijkheid voor de cliënt en begeleiders.

Naslag

De belangrijkste theorie over gehechtheidsproblematiek is verzameld en wordt binnen de casussen op de juiste plek aangeboden. Je vindt al deze theoriehoofdstukken bij elkaar in de bouwsteen 'Naslag'.

Praktijkopdrachten

De praktijkopdrachten sluiten aan bij wat is tegengekomen in andere bouwstenen. Hiermee oefen je bijvoorbeeld met het onder de loep nemen van de gehechtheidsrelatie van de cliënt en het veiliger maken van de relatie.

Reflectieopdrachten

Binnen de reflectieopdrachten is veel ruimte voor intervisie. Want hoe zit het eigenlijk met jouw gehechtheid? Of die binnen het team?

Reflectieopdracht De drie cirkels

Reflecteer vanuit drie verschillende perspectieven op situaties die je tegenkomt op jouw werkvloer. Je kijkt hierbij naar de interactie met cliënten op het gebied van ‘mentaliseren’, ‘interactie’ en ‘gehechtheidsproblematiek’.

Bekijk de situatie vanuit jezelf: wat zag, dacht, voelde, wilde, deed je?

Bekijk de situatie vanuit de ander: wat zag, dacht, voelde, wilde, deed de ander?

Wat had je kunnen doen om de cirkel meer uit elkaar of naar elkaar toe te brengen voor een veilige relatie?

Ik ben wel blij dat we acteurs hebben gevonden die uit een gezin kwamen en elkaar dus tijdens de opnames mochten aanraken. Dat is namelijk juist zo belangrijk bij gehechtheid! - Redactieraadlid

Dankwoord

Speciale dank gaat uit naar de leden van de redactieraad die enthousiast, actief en betrokken hebben meegewerkt aan deze module.

Heel inspirerend om samen na te denken over de inhoud van een leertraject met zo'n belangrijk onderwerp. Ik ben heel blij met het resultaat! - Redactieraadlid
 • Judith van den Berg-de Jong - Stichting Zuidwester
 • Trudy Budde - Aveleijn
 • Ester de Bruijn - Cordaan
 • Daniëlla van Kleef-Versteeg - Amarant
 • Chrissy Luyt - Aveleijn
 • Iris Oerlemans - Cello
 • Heleen de Ronde - ’s Heeren Loo
 • Anneke van der Veen - Cosis
 • Jolanda van de Ven - Cello
 • Mirjam Wouda - Ons Tweede Thuis
 • Sineke Zutt-Gallee - EBC 360 WilgaerdenLeekerweideGroep

Dit leertraject is ontwikkeld door Goudvisie in opdracht van de VGN Academie.

Credits:

VGN Academie