Loading

Van Kijken naar Zien objecten in mijn huis

We 'Kijken' de hele dag. Maar 'Zien' we dan ook? Door onze conditionering nemen we een tafel met onze ogen waar en plakken er direct een etiket op. Zetten het in een bekend hokje. Daarmee lijken tafels op elkaar en schenken we er verder weinig aandacht aan. Dat doen we vaak. We 'Kijken' dan met onze 'oude' taal, gedachten en overtuigingen.
Doordat we deze labels, gedachten of overtuigingen tussen onszelf en de buitenwereld zetten, 'Zien' we niet het eigene en bijzondere. Maken we er geen rechtstreeks contact mee vanuit ons hart.
Als we fris kunnen kijken naar onze omgeving, 'Zien' we de onmetelijke schoonheid en variatie om ons heen. Ervaren we onze geliefde en de ander 'op-nieuw'. Worden we ontroerd. Springt er een vonk over. Wordt het speels, avontuurlijk en inspirerend. Herkenbaar?
Bij het innemen van een ander perspectief, letterlijk met ons lijf of figuurlijk met onze gedachten, kunnen kleurrijke inzichten ontstaan, spannende vragen rijzen en een bevrijdend niet-weten de ruimte krijgen. Constructieve tegenspraak, reflectie en anders kaderen kunnen ons daarbij helpen.
Een perspectief-ontvouwend 2017 !
Created By
Ronald de Goede
Appreciate

Credits:

Met dank aan Sanne van Dijk. Foto's zijn gemaakt met Panasonic DMC-TZ100 en Panasonic DMC-FZ2000. Locatie: mijn woning in Rotterdam

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.