Zuidpolder Eemnes betekent fijn wonen met ruimte

Voorbeelden van vanochtend 30 maart. Presentaties als deze zijn soms dezelfde dag al gemaakt en snel te delen. De hier gebruikte foto's zijn nog in lage resolutie.

Gemeentehuis BEL
Zuidpolder
Nieuwste oplevering. De banner van Heijmans staat er op omdat ik ook Heijmans wil benaderen voor dit project....
Bouwen tussen de bloemen, wie wil dat nou niet?

Voor meer informatie kan je op de buttons hieronder klikken, of bellen met mij: 0610071677

Created By
Marcel Infra Communicatie
Appreciate

Credits:

Foto's mogen alleen gedeeld of gepubliceerd na toestemming Infra Communicatie.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.