Loading

In beeld: Zwitserse vrouwen massaal op straat voor gelijke rechten

Aan het parlementsgebouw in de hoofdstad Bern verzamelden 10.000 mensen.
Het was van 1991 geleden dat er nog zoveel vrouwen op straat kwamen om te betogen.
Over het hele land vonden acties plaats.
De vrouwen gaven ook een petitie af aan het parlement voor een verlaging van de tampontaks, getekend door meer dan 11.000 mensen.

Credits:

Belga Image

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.