การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ความเป็นมาหรือเหตุผลในการพัฒนา

ช่วงเวลา 07.00-09.00 น. คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการรับประทานอาหารเช้า เพราะเป็นช่วงการทำงานของกระเพาะอาหารและเป็นช่วงที่สมองต้องการเลือดและ ออกซิเจนเป็นอาหารบำรุง ซึ่งหากไม่รับประทานอาหารเช้าร่างกายจะไปดึงสารอาหารสำคัญจากที่ต่างๆในร่าง กาย เช่น จากเม็ดเลือดและกระดูก เพื่อที่จะนำสารอาหารไปเลี้ยงสมองแทน จึงอาจก่อให้เกิดโรคต่างๆได้เช่นโลหิตจางและโรคกระดูกบาง นอกจากนี้การไม่รับประทานอาหารเช้าอาจส่งผลให้เกิดผมร่วง หน้าแก่เร็ว คออักเสบง่ายรวมถึงนอนไม่หลับ และยังเสี่ยงต่อการเป็นโรคความจำเสื่อม หรือ โรคอัลไซเมอร์ อีกทั้งยังส่งผลให้เกิดความเครียด ซึ่งเป็นตัวการกระตุ้นให้เกิดโรคมะเร็ง

บุคคลเป้าหมายที่จะทำการ Make adifferrenc

นางสาว ลัญฉน์กร ใจบุญดี

สภาพก่อนการพัฒนา

 1. “หิวเร็ว” ยังไม่ทันถึงมื้อเที่ยงก็แทบจะหน้ามืด
 2. เครียดง่าย หงุดหงิดง่าย
 3. มีอาการปวดท้องเป็นประจำ และปวดหัวอยู่บ่อยครั้ง
 4. อ้วนขึ้น

เป้าหมายในการพัฒนา

 1. ทานอาหารเช้าเป็นประจำทุกวัน
 2. ร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพที่ดีขึ้น
 3. มีอารมณ์ที่ดีขึ้นไม่หงุดหงิดง่าย

วิธีการพัฒนา

 • เทคนิค/วิธีการที่เลือกใช้

การจะปรับตน (Self-modification)และการเรียนรู้ด้วยตนเอง คือจะเลือกใช้วิธีการนำข้อมูลที่เรามีในเรื่องของโทษของการไม่รับประทานอาหารเช้าว่าจะส่งผลกับเรายังไงในปัจจุบันรวมไปถึงการส่งผลถึงอนาคตต่อสุขภาพของเรายังไง บอกประโยชน์ของการรับประทานอาหารเช้าว่ามีประโยชน์อย่างไร ให้บุคคลเป้าหมายได้คิดให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง นำไปสู่เทคนิคการปรับตนเอง

ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1ก.พ. 2560-31มี.ค 2560

ขั้นตอนและบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นในของแต่ละขั้นตอน

การกำหนดเป้าหมาย

 1. เริ่มจากการกำหนดเป้าหมายว่าต้องรับประทานอาหารเช้าเป็นประจำทุกวัน

สังเกตพฤติกรรมเป้าหมาย

 1. จดบันทึกทันที เมื่อมีพฤติกรรมที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง
 2. จดบันทึกให้ละเอียดชัดเจน ถูกต้อง และเคร่งครัด
 3. สังเกตว่าอะไรเป็นสิ่งเร้าทำให้เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตนเองได้ และปรับปรุงมัน
 4. บันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นในของแต่ละขั้นตอน

บันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นในของแต่ล่ะขั้นตอน

 1. ในช่วงแรกๆของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการไม่รับประทานอาหารเช้า ก็อาจจะเกิดอาการไม่คุ้นชินทำให้อาจเกิดอาการไม่อยากรับประทานอาหาร หรือทานอาหารตอนเช้าได้น้อย
 2. ในช่วง2สัปดาห์ เริ่มทานอาหารเช้าบ่อยมากขึ้น อาทิตย์ล่ะ4-5วัน
 3. ช่วงสัปดาห์สุดท้ายทานอาหารเช้าเป็นประจำทุกวัน

ผลจากการพัฒนา

 1. ทานอาหารเช้าเป็นประจำทุกวัน
 2. ร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพที่ดีขึ้น
 3. มีอารมณ์ที่ดีขึ้นไม่หงุดหงิดง่าย

ปัญหาข้อจำกัดในการพัฒนา

 1. แรกๆเพื่อรอาจจะต้อต้านกับความเปลี่ยนแปลง เพราะยังไม่คุ้นชินกับพฤติกรรมดังกล่าว
 2. ปัญหาในเรื่องของการที่ไม่มีเวลาในการรับประทานอาหารเช้า เพราะเกิดจากการตื่นสาย รถติดเป็นต้น

เจ้าของโปรเจค

นางสาว นพมาศ สินธุสอาด

Credits:

Created with images by Einladung_zum_Essen - "breakfast healthy colorful"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.