Loading

FÖRENINGEN VIKINGALEDEN

Välkommen till föreningen vikingaleden! Vet du vad du vill läsa om finns knappar här nedan som tar dig dit du vill. Är du mer allmänt nyfiken på vad vi gör så kan du skrolla ned på denna sida för att få en överblick av vår verksamhet! Mycket nöje!

Coronapandemin ställer till det också för vikingar. Det innebär att säsongen 2020 blir annorlunda. Värmlands Vikingacenter håller i alla fall öppet 2/6 till 29/8, tisdagar-lördagar kl 11-17, med en uppfräschad och utökad utställning om vikingarnas vardag. Vid några tillfällen blir det poängpromenader, sagovandringar och berättarkvällar - datum och mer info via Facebooksidan Föreningen Vikingaleden. En utomhusutställning invigs också den 1 juli. Men Värmlands Vikingating ställer vi tyvärr in 2020 och tar nya tag inför 2021.

Kontakt

Postadress Föreningen Vikingaleden, Värmlands Vikingacenter, 661 95 Värmlands Nysäter

Telefon 0533-303 20, 073-0394995

E-post foreningen@vikingaleden.se

Organisationsnummer och bg-nummer

Organisationsnummer 874400-8023

Bankgironummer 5829-3408

FÖRENINGEN VIKINGALEDEN

Är du intresserad av vikingatiden? Av spel och lekar, av skepp och segling, av hantverk, av sagor och berättelser? Då har vi något för dig. Vi är en förening för människor som trivs med att utforska det förflutna genom att leva historien tillsammans.

Hemsidans funktion

Hemsidan presenterar vad föreningen är, vad vi gör och hur man kan få reda på mera. Hit söker du dig också för att få reda på lite om vår by Gladhem, vårt vikingaskepp Glad av Gillberga och vårt besökscenter – Värmlands Vikingacenter. Vi talar om vårt program för året, men bara i rubrikform Vill du hålla dig mer uppdaterad skall du besöka föreningens Facebooksida Föreningen Vikingaleden. Det finns också en grupp på Facebook som heter Vikingafränder dit alla är välkomna, likaså en särskild för de som har fokus på vårt skepp. Den hittar du under rubriken Skeppet Glad.

BYN GLADHEM

Under drygt tio års tid har en vikingaby växt upp nära Byälven och den kommunala badplatsen. Den heter Gladhem och har sina olika delar.

Från Värmlands Vikingacenter löper en stig som går förbi Kung Sorgs hög till vänster och varifrån man skymtar Stendansen, områdets egen stenlabyrint, eller trojeborg. I anslutning till Kung Sorgs hög finns också runstenen, som också berättar om kung Sorg. Högen används för domslut när tinget hålls.

I byn nere vid Byälven återfinns bl a platsen för yxkastning, lekvallen (med lekar för barn och vuxna), örtagården och köket Oshem.

Här finns skeppet Glad i sin hemmahamn i anslutning till badplatsen – där det finns möjlighet att ta sig ett dopp för den som vill.

Man kan vandra runt i byn och ta sig bort till Korpåsen med sina stugor under mäktiga furor. Där håller åldermannen Korp-Erik till. Grannhuset kallas Völvastugan och hyser ibland lägrets synska völva Hallgerd.

I byn finns också smedjan där nitarna till vikingaskeppet Glad kom till.

Här finns båthuset, där Glad vilar om vintern, här finns apeln med gudabilderna och nära till själve Oden med sitt långa skägg och sitt enda öga.

Om sommaren är byn ofta bebodd av vikingar, som det går an att fråga om allt mellan himmel och jord.

GLAD AV GILLBERGA

VIKINGASKEPPET

©Grimfrost

Vattnet, träet och järnet har format det som blivit Värmland.

Båtar av alla slag har varit en naturlig del av vår kultur - nödvändiga fortskaffningsmedel mellan bygder, älskade farkoster med namn och historia.

Skepp som byggts av virke från värmlandsskogarna, format och tillyxat av handsmidda verktyg.

Träskepp med tjärdoft på seglatser som varat sekler och årtusenden.

Det är i den traditionen vi byggde vikingaskeppet Glad med start 1995.

Yxhugg för yxhugg växte skeppet fram ur ekar, furor och askar. Nit efter nit från den egna smedjan slogs i borden och gav dem stadga.

Till midsommar 1998 var vår skapelse klar för sjösättning och för uppgiften att öppna nya vägar mellan gamla kulturbygder.

Skeppet Glad av Gillberga tillkom med ett vrakfynd från Roskildefjorden i Danmark som förlaga. Det är ett krigsskepp med 13 årpar och ett segel om 48 kvadratmeter. Det är ca 17,5 meter långt och ca 2,85 meter brett midskepps. Vikten är ca 3 ton. Segelhastigheten har varit uppe i drygt 15 knop.

Skeppet har sitt namn efter gudahästen Glad, den andra i Eddans uppräkning efter själva Sleipner. Dessutom ingår ordet glad i namnet på den närbelägna sjön Glafsfjorden. Det har en grundbetydelse av något som glittrar och lyser. Gillberga är namnet på socknen där Nysäter ligger.

Skeppet har varit ute på åtskilliga långseglatser, framförallt till Canada (år 2000), till Norge och till Danmark. För den som vill veta mer om den spännande byggprocessen och om olika detaljer i konstruktionen hänvisas till boken Skeppet Glad av Gillberga av Mariann Sönnebo och Peter Olausson (1998).

Föreningen äger också det mindre fartyget Nöjd, byggt som Vänersnipa.

VÄRMLANDS VIKINGACENTER

Värmlands Vikingacenter är ett besökscentrum, ägt av Säffle kommun men disponerat at Föreningen Vikingaleden. Det togs i bruk år 2008. Det är en modern anläggning om ca 450 m2 som inbegriper utställningar, kafé, toaletter och konferensanläggning.

I Värmlands Vikingacenter kan man ta ett kliv tillbaka i historien, för att lära sig mer om en spännande tid och för att själv kunna uppleva något av hur det var att leva då.

I foajén finns souvenirer och skrifter med anknytning till bygden och till vikingatiden.

Café Vikingen

Caféet har servering av varma och kalla drycker, bullar, muffins m m – men också matiga mackor.

Njut av utsikten mot vikingabyn från vår uteplats eller sitt inne i vår fina cafédel på Värmlands Vikingacenter.

Lekplatsen Lill-Glad

I anslutning till vikingacentret finns lekskeppet Lill-Glad, invigt 2014. Det är öppet för barn i alla åldrar året runt.

Utställningarna

År 2003 kunde Föreningen Vikingaleden och Gillberga Hembygdsförening tillsammans köpa en stor vikingautställning från Jorvik Viking Center i engelska York. Detta tack vare ekonomiskt stöd från Säffle kommun, länsstyrelsen i Värmlands län, Sparbankstiftelsen Alfa och Värmlands Turistråd.

Utställningen visar en hantverksgata från 1000-talet i fullskala,

med sju husmiljöer kompletta med dockor av människor, med ljudmiljöer, hantverksutrustning och förklarande texter och bilder till respektive miljö. Utställningen täcker ca 200 kvadratmeters utställningsyta. Den har förmedlats till oss i Nysäter av författaren Sture Wikman i Karlstad.

Utställningen berättar också om vikingatidens gudamyter, om Värmlands fornhistoria, om äldre hantverk och om bygget av skeppet Glad av Gillberga. Utöver de fasta utställningarna visas tillfälliga utställningar under säsongen.

En del av utställningen med namnet Skullsplitter visar också den krigiska delen av vikingatidens värld genom bilder av skelett efter de norska krigare, som föll i slagen utanför York år 1066, när vikingakungen Harald Hårdråde anföll England med en flotta på omkring 300 skepp. Syftet var att erövra England i sin helhet och att Harald skulle överta den engelska kungakronan. Det misslyckades.

Sortiment

På Värmlands Vikingacenter hittar man allt från pärlor, textila produkter och smycken till tidsenliga glas, runor och mynt.

Konferenser

Värmlands Vikingacenter har en hörsal för upp till 80 personer som kan hyras för t ex konferensändamål.

Föreningen

Lite historia

Föreningen Vikingaleden startade år 1993. Tanken var bl a att göra en intressant bygd levande genom att använda sig av minnena i landskapet från vikingatiden och närliggande historiska epoker. Det skulle vi först och främst göra genom att bygga ett eget vikingaskepp för att sedan använda för rodder och seglatser. Föreningen har sedan dess utvecklats till att ha en bred verksamhet på land och till sjöss. År 2018 är antalet medlemmar drygt 200.

Stadgar

 • Föreningens gällande stadgar antogs år 2011. Här sägs att föreningen är både allmännyttig och ideell och att sätet ligger inom Arvika och Säffle kommuner. Syftet är formulerat på följande sätt:
 • Att verka för att sjöleden Vikingaleden med kringliggande bygder i Glafsfjordens och Byälvens vattenområden utvecklas som kultur- och turistområde
 • Att gemensamma satsningar på grundval av en rik forntidshistoria görs för att uppnå aktivitet på kultur- och turistområdet. Exempel på sådana satsningar är byggen av vikingatida skepp, uppbyggnad av forntidshus/-byar samt publikarrangemang med forntidshistorien som tema.
 • Att gagna det arkeologiska och historiska arbetet för att utforska bygdens historia från medeltiden och bakåt.
 • Att väcka allmänhetens intresse för historia i hembygden, som en resurs i nuet och för bygget av framtiden.

Grundsyn

Utöver det som särskilt sägs i stadgarna är det viktigt för oss att föra fram en nyanserad bild av den vikingatida vardagen. Det innebär att vi, förstås, inkluderar människor i alla åldrar och av alla kön i vår verksamhet och att vi speglar den fredliga vardagen likaväl som hantverket, handeln och livet ombord på skeppen. Vikingarna var också krigare och kamp med eller utan vapen hör till bilden. Vikingatiden var en tid utan särskilda gränser och språk och olika levnadssätt blandades friskt. Det fanns stora sociala och ekonomiska skillnader mellan människor då som nu och även de ofria – trälarna – var många. Religionen betydde mycket och under vikingatiden fanns det många sätt att förhålla sig till det gudomliga. Asagudarna betydde mycket, liksom andra slag av väsen. Kristendomen växte i storlek och styrka under just den här epoken. Allt detta vill vi berätta om utan att glorifiera, men för att skapa perspektiv på hur det var och hur det blivit som det har blivit i våra nordiska samhällen.

Vår grundsyn innebär att vi välkomnar alla att ta del av det vi har att visa upp och berätta om, oavsett var de själva kommer ifrån. Vi är aktiva medlemmar i det digitala nätverket Vikingar mot rasism och vi verkar för att alla skall bemötas med värme, vänlighet och värdighet hos oss.

Organisation

Föreningen har en styrelse och en rad olika arbetsgrupper. År 2018 är följande grupper/ansvarsområden aktuella:

 • Hantverksgruppen
 • Vikingatingsgruppen
 • Vikingacentergruppen
 • Matgruppen
 • Skeppsgruppen
 • Byarådet
 • Styrelsen

Fram till årsmötet 2021 ser styrelsen ut som följer:

 • Ordf Peter Olausson
 • Vice ordf Thommy Vähäsalo
 • Sekr Charlotta Bartelius
 • Kassör Maria Carlsson
 • Ledamötet Tomas Björnemo
 • Christer Jansson
 • Magnus Mellgren
 • Sonja Söderqvist
 • Lars-Erik Wiss

Föreningens arbetsutskott består av Peter, Thommy, Charlotta och Maria.

Byahövding

 • Thommy Vähäsalo (Åke Allvise)

MEDLEMSKAP

Som medlem i Föreningen Vikingaleden kan du göra mycket, beroende av egna intressen: många händer behövs! År 2018 kostar det 100 kr/person. Familjemedlemskap (familjer med gemensam adress) kostar 200 kr. Organisationer och andra juridiska föreningar kan också bli medlemmar för 300 kr.

EVENEMANG & AKTIVITETER

Under året ordnas många olika evenemang, både för medlemmar och för allmänheten. Utbudet skiljer sig år från år men följande brukar förekomma:

 • Hantverksträffar. Folk med intresse för textilt, för trä eller metall träffas och lär sig mer tillsammans.
 • Rodder och seglatser med skeppet Glad. Rodder arrangeras för grupper efter beställning. Seglatser omfattar ofta en vecka eller två och det är ofta möjligt att vara med på dagsetapper. De senaste åren har seglatserna skett till olika mål runt Vänerns kust.
 • Gillen. Ordnas flera gånger om året för medlemmar – och för andra grupper efter beställning.
 • Föredrag, sagokvällar, bildvisningar och exkursioner till intressanta forntidsmiljöer förekommer också av och till, liksom ceremonier, med eller utan musik och dans.

Värmlands Vikingating i Nysäter

Under ett antal år har föreningen sitt största evenemang sista helgen i juli månad. Då arrangeras Värmlands Vikingating. Under tinget förvandlas trakten till ett marknadsmyller, då vikingar från när och fjärran träffas för att köpa, sälja, leka, dansa, sjunga och ha det allmänt festligt. Gycklare, eldslukare, glimabrottare och andra underhåller gästerna – som under de senaste åren varit drygt 3 000. Under tingsdagarna finns det möjlighet att kasta yxa, skjuta båge, tävla i Starke Viking eller ta en roddtur med skeppet Glad, likväl som att festa på vad köket i Oshem kan erbjuda.

Vill du vara med?

Hantverkare, handelsmän, lekare, krigare och andra i den moderna vikinga- eller medeltidsvärlden är välkomna till vårt ting och vår marknad! Kraven på kvalité och tidstrogenheten ställer vi förstås högt. Hör av dig till Föreningen Vikingaleden så får du veta mera!

Skolor

Hur väcker man barns och ungdomars intresse för historia?

Vi inom Föreningen Vikingaleden tror att man gör det genom att göra historien levande. Genom att barn och ungdomar får smaka, lukta, se, höra och känna vikingatiden! Eftersom vi har den tron har vi under gångna år åstadkommit aktiviteter och arrangemang i vikingaanda tillsammans med de många skolklasser, som besökt oss.

På Värmlands Vikingacenter och i Gladhem kan man uppleva mycket roligt för barn och ungdomar. Guidningar till utställningarna, rodder med skeppet, vikingatida lekar på Lekvallen och i lekskeppet Lill-Glad, vandring genom labyrinten Stendansen och mycket annat. Kontakta oss för mer information så kan vi skräddarsy ett program för just din skolklass eller förening.

Företag, föreningar, familjer

Det finns också goda möjligheter att ordna skräddarsydda arrangemang för företag, föreningar eller kanske familjer, som vill fira högtidsdagar på ett lite annorlunda sätt. Vi har vikingakläder till uthyrning och vi kan ordna det mesta vad gäller lekar, rodder, mat och dryck.

LITE GEOGRAFI

VIKINGALEDEN

Vikingaleden är ett ”populärnamn” på bygderna kring Byälven och Glafsfjorden i västra Värmland. Kommer man med båt talar man också gärna om att man går genom Säffle kanal. Att turistfolket började tala om Vikingaleden för några årtionden sedan hade att göra med de stora gravhögarna som finns här på några ställen längs vattenleden. De är visserligen äldre än vikingatiden (troligen från århundradena kring 500 e Kr) men vittnar om bygdens betydelse i äldre tider. Många äldre skribenter har också spekulerat i anknytningen till händelser som nämns i t ex Snorre Sturlassons Heimskringla (=de norska kungasagorna). Mest känd har sagokungen Olof trätälja blivit, han som Snorre säger var den förste kungen av Värmland och vars ättlingar blev stamfäder för hela den norska kungasläkten. Särskilt i Säffletrakten har Olof trätälja blivit en symbolfigur, som (liksom Olof trätäljas familjemedlemmar) gett namn till gator, idrottsföreningar och annat.

DALGÅNGEN

Byälvens vattenled räknas ibland som Sveriges längsta, i och med att båtar kan ta sig från Västkusten hela vägen förbi Säffle och till Arvika (och till Glafsfjordens allra innersta vik, som kallas Sulvik). Sträckan från Byälvens utlopp i Vänern och upp till Sulvik är ca 10 mil. En mängd ortnamn och fornminnen berättar om att bygderna varit fast bebodda i minst tvåtusen år. De största gravhögarna (kungshögarna) är av samma typ som i t ex Gamla Uppsala. De som finns kvar idag ligger vid Säffle, Nysäter, Högsäter, Stömne och (sannolikt) Sölje.

Det är vackra bygder som årligen lockar många turister till t ex von Echstedtska gården, Klässbols linneväveri och den stora Glaskogen.

NYSÄTER

Nysäter heter byn där Föreningen Vikingaleden har sitt säte. Här finns det affär, vårdcentral, bensinmack, antikhandel, skola och caféer. Marknadsbodarna finns mitt i byn och de är 23 till antalet och utgör Sveriges mest välbevarade marknadsgata från 1700-talet. Gillberga Hembygdsförening ansvarar för verksamheten vid bodarna och driver också bl a hantverkskafé och ett av Värmlands största hembygdsmuséer. Där kan man inte minst göra sig bekant med Värmlands polishistoria.

Nysäters gästhamn har dusch och toaletter för gäster som kommer med båt men också för de som har husbil eller husvagn. Föreningen Vikingaleden är sommarvärd för alla som kommer dit som gäster, på uppdrag av Säffle kommun.