Loading

Sinisimpukoiden joukkokuolema Rikostutkinta, BALTICPOLICE

Itämeren rannalle on huuhtoutunut sinisimpukoiden ruumiita. On selvää, että sinisimpukoiden joukkokuolema ei ollut luonnollinen. BALTICPOLICE on käynnistänyt rikostutkinnat joukkokuoleman syyn selvittämiseksi ja tarvitsee siihen myös sinun apuasi.

BalticPolicen esitutkinnoissa ESILLE TULLEITA ASIOITA

Rannalla liikkuneen eliön mukaan sinisimpukoiden ruumiit olivat huuhtoutuneet rannalle keskiviikkona kello 15-16 välillä. Tapahtuma-aikana paikalla olivat olleet ainakin seuraavat eliölajit: haahka, kalanpoikanen, kilkki, meriharakka, merirokko, rakkolevä sekä vesikirppu ja sen kaksi poikasta.

Tapahtuma-aikana sää oli ollut poutainen ja tuulinen. Länsituulen voimakkuus oli 9 m/s.

Yksi kuolleista sinisimpukoista oli kertonut pahoinvoinnistaan sosiaalisessa mediassa juuri tuntia ennen arvioitua joukkokuoleman hetkeä.

Auta BALTICPOLICEn tutkinnanjohtajaa ja BALTICLABin oikeuslääkäriä selvittämään sinisimpukoiden joukkokuoleman syy.

RIKOSPAIKKATUTKINTA

Tutki ja dokumentoi tapahtumapaikkaa, uhreja, epäiltyjä ja muita mahdollisia asianomaisia valokuvaamalla, piirtämällä ja/tai videoimalla. Ota tarvittaessa näytteitä. Kirjoita muistiinpanot sekä arkistoi kuvat ja videot Office365:n tutkimuskansion Word-asiakirjaan.

rikospaikan kuvaus

1. Kuvaile rikospaikkaa mahdollisimman tarkasti. Tutki rannan elotonta ja elollista luontoa. Luettele rannan elottomaan ja elolliseen luontoon kuuluvia asioita.

tapahtumapaikaN ELIÖLAJIT

2. Selvitä tapahtumapaikalla tai sen läheisyydessä olleet muut eliölajit.

Välineet ja materiaalit: vesinäytteitä ja vesien selkärangattomia (tai jos näytteet hankitaan itse: erilaisia haaveja ja näyteastioita), pinsettejä, suurennuslasi, stereo- ja valomikroskooppi, puhelin, jokin kuvasovellus (esim. Snapseed, Snapchat, Adobe Post)

a. Etsi eliöitä vedestä ja rannalta, esimerkiksi kivien alta ja kasvillisuuden suojista.

b. Kerää löytämiäsi eliöitä astioihin, joissa on merivettä. Tutki eliöitä suurennuslasilla ja mikroskoopeilla. Tunnista eliölajit.

c. Dokumentoi eliölajit valokuvaamalla tai videoimalla. Kirjoita kuviin eliöiden lajinimet.

d. Vapauta eliöt takaisin omiin elinympäristöihinsä.

TAPAHTUMAPAIKAN ELIÖLAJIEN PROFIILIT JA ALIBIT

3. Selvitä tapahtumapaikan eliölajien profiilit.

Etsi löytämistäsi eliölajeista tietoa LuontoPortista. Etsi tietoa muun muassa eliöiden luokittelusta erilaisiin ryhmiin, elinympäristöstä sekä ominaisuuksista, kuten rakenteesta ja elintoiminnoista, ravinnosta sekä lisääntymisestä. Tutki ja pohdi myös eliölajien suhdetta sinisimpukoihin.

4. Selvitä tapahtumapaikalla olleiden eliölajien alibit eli mitä eliöt olivat tehneet mahdollisen rikoksen tapahtumahetkellä.

Merirokon alibi. Mutta onko alibi uskottava?

5. Valitse kaksi eliölajia, jotka mielestäsi ovat olleet osallisina sinisimpukoiden joukkokuolemaan johtavissa tapahtumissa.

6. Selvitä, mitä epäilemäsi kaksi eliölajia olivat päivittäneet sosiaalisessa mediassa juuri ennen mahdollisen rikoksen tapahtuma-aikaa. Kopioi epäiltyjen päivitykset esimerkiksi Adobe Postilla. Tallenna päivitykset kuvina tutkimuskansioon.

Haahkan päivitys sosiaalisessa mediassa.

lääketieteellinen kuolemansyyn tutkinta

BALTICLABin oikeuslääkäri on aloittanut lääketieteelliset kuolemansyyn selvitykset. Sinisimpukoiden ruumiita on kuitenkin niin paljon, että hän tarvitsee myös lääketieteellisissä tutkimuksissa apuasi.

Aloita lääketieteelliset kuolemansyyn selvitykset ja dokumentoi kaikki huomiosi ja löydöksesi valokuvaamalla. Kirjoita muistiinpanoja Word-asiakirjaan. Arkistoi kuvat ja muistiinpanot tutkimuskansioon.

1. Tutki tapahtumapaikalta otettua kuvaa. Kuvaile ruumiiden asentoa ja sijaintia löytöhetkellä.

tutkimusmateriaalit ja välineet

Kuollut sinisimpukka, viivoitin, vaaka, pinsetit, lasisauva, suurennuslasi, muovinen leikkausalusta, puhelin, QR-koodilukija, jokin kuvankäsittelysovellus (esim. Snapseed, Snapchat), Office365

Ruumiin ulkoinen tutkimus
Sinisimpukka voi elää jopa 15 vuotta. Kun sinisimpukka kasvaa, sen kuoreen muodostuu vuosirenkaita. Vuosirenkaat kertovat sinisimpukan iän.

2. Tutki sinisimpukan ruumista ensin ulkopuolelta. Selvitä sinisimpukan pituus, paino ja ikä kuolinhetkellä. Tutki kuoren sisäpintaa ja ulkopintaa.

Ruumiin sisäinen tutkimus

3. Tutustu videon avulla sinisimpukan rakenteeseen ja katso siitä myös ohjeita sisäiseen tutkimukseen.

4. Aloita ruumiin sisäiset tutkimukset. Avaa sinisimpukka työntämällä lasisauva tai pinsetit kuoren väliin. Etsi sinisimpukasta seuraavia elimiä:

KUORI - VAIPPA – SISÄÄNVIRTAUSPUTKI – ULOSVIRTAUSPUTKI - SULKIJALIHAS – SUU – KIDUKSET – JALKA – SISÄLMYSPUSSI – MAHALAUKKU – SUOLI – RUUANSULATUSRAUHANEN – SUKURAUHANEN – SYDÄN - PERÄAUKKO

5. Dokumentoi sinisimpukan osia ja elimiä valokuvaamalla. Nimeä kuviin simpukan osia ja elimiä.

6. Selvitä elinten tehtäviä ja kirjoita muistiinpanot Word-asiakirjaan.

TOKSIKOLOGISTEN TESTIEN TULOKSET

BALTICLABin toksikologissa testeissä sinisimpukasta oli löytynyt pieniä pitoisuuksia ympäristömyrkkyjä sekä mikromuoveja.

7. Selvitä ja pohdi, miten ympäristömyrkyt ja mikromuovit vaikuttavat sinisimpukoiden elämään.

arvioitu kuolinsyy ja oletetut tapahtumat kuolinhetkellä

8. Arvioi sinisimpukoiden joukkokuoleman syitä ja oletettuja tapahtumia kaiken hankkimasi tiedon avulla. Kirjoita lausunto Word-asiakirjaan ja perustele näkemyksesi.

9. Vertaile näkemystäsi sinisimpukoiden joukkokuoleman syistä muiden BALTICLABin avustajien kanssa. Olitteko yksimielisiä vai erosivatko näkemykset?

BALTICPOLICE JA BALTICLAB KIITTÄÄ YHTEISTYÖSTÄ!

Teksti ja kuvat: Rita Keskitalo