Loading

Jaarconferentie Techniekpact 2020 korte terugblik in beeld

Andere tijden vragen om andere activiteiten: daarom vond de Jaarconferentie op 15 juni 2020 in de vorm van een online event plaats.

Dit vraagt natuurlijk om een andere manier van organiseren en voorbereiden, zowel voor als achter de schermen. Wat ons betreft goed geslaagd, en we kijken terug op een mooie bijeenkomst!

Bij sportcentrum Papendal was speciaal een studio ingericht voor de Jaarconferentie.
Achter de schermen

Doorloop met presentator Dolf Jansen

Microfoon op, en klaar om te beginnen!

Centraal thema op deze conferentie was de doorontwikkeling van het Techniekpact.

Voorzitter Thea Koster blikte kort terug op 7 jaar Techniekpact en presenteerde haar advies voor de toekomst. Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) was erbij aanwezig. Na de pitch gingen Koster en Keijzer in gesprek.

Terugkijkend noemt Thea Koster de publiek-private samenwerking in de regio’s als een van de belangrijkste winstpunten.

"De kracht van de regio!"

Kijkend naar de toekomst, zijn volgens Koster fundamentele veranderingen in het onderwijs onontkoombaar.

"Denk in mogelijkheden!"

In het filmpje hierboven is de pitch van Thea Koster terug te zien.

Het Kabinet en de ministeries komen in het najaar met hun officiële reactie. Volgend jaar zijn er verkiezingen en komt er een nieuw Kabinet. Keijzer gaf aan het zich niet voor te kunnen stellen dat dit geen voorrang krijgt.
"Dit is een van de grote vraagstukken die wij al hadden en als we straks uit de coronacrisis komen, wordt dat alleen nog maar belangrijker. Daarbij geldt ook dat het mensenwerk is. Het zijn uiteindelijk de mensen in het onderwijs die het samen met het bedrijfsleven moeten doen.” - aldus staatssecretaris Mona Keijzer

Bron: ScienceGuide

In onderstaand filmpje kunt u het optreden van Thea Koster en Mona Keijzer bekijken.

Ook is tijdens de Jaarconferentie de jaarlijkse update van de Monitor Techniekpact gepresenteerd, door onderzoekster Nina Terpstra (projectleider Platform Talent voor Technologie).

Het aantal werkenden in een technisch beroep neemt verder toe. Het aandeel dat vrouwen daarin hebben groeit flink; wel blijft deze groep in aantal nog laag. In de instroom in de technische profielen en studies is, na een aantal jaren stabilisatie, nu een lichte afname te zien. Meer informatie is hier te vinden.

In onderstaand filmpje is de presentatie over de update Monitor Techniekpact te bekijken.

"Om te zorgen dat meer jongeren kiezen voor techniek, blijft extra inzet dus hard nodig. Dit gaan wij alleen realiseren met een lange termijn strategie.’ - aldus Koster
Na de interactieve kennisdelingssessie over de nieuwe onderwijs- en arbeidsmarkt data, schoven gedeputeerden Peter Kerris (provincie Gelderland) en Tijs de Bree (provincie Overijssel) aan tafel.

Onder leiding van Dolf Jansen gingen zij in gesprek over het Gelders en Overijssels Vakmanschap en hoe zij in de regio acteren op de huidige situatie door corona.

De kracht van Landsdeel Oost kwam goed naar voren.

Ook over wetenschap & technologie op de basisschool werd uiteraard gesproken, meer daarover in de nieuwsbrief special.

Het gesprek is in het filmpje hieronder terug te zien.

Leest u het verslag van het gesprek met de gedeputeerden liever? Dat kan! U vindt het artikel in de nieuwsbrief special.

De organisatie van de Jaarconferentie Techniekpact 2021 zal wederom samen met Landsdeel Oost worden opgepakt. Tot volgend jaar!
Created By
Claudia Wijnants-Crama
Appreciate