Loading

Kempense economie inclusief

Doel

Een inclusieve arbeidsmarkt waarbij 1 op de 2 ondernemingen, organisaties en overheden zich engageren - hetzij als werkgever, hetzij als opdrachtgever - om te werken met mensen die een bepaalde afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

Acties

  1. Sterk netwerk: goede afstemming realiseren tussen de regisseur arbeidsmarkt (VDAB), regisseurs sociale economie (intergemeentelijk) en andere partners op het terrein. We investeren in gerichte thematische afstemming én netwerkvorming ter versterking van de Kempense inclusieve economie.
  2. Aanpak jongerenwerkloosheid: We gaan een partnerschap aan vanuit diverse actoren opdat kwetsbare jongeren die vandaag onvoldoende ondersteuning genieten in het reguliere aanbod van arbeidsmarktpartners beter hun weg naar de arbeidsmarkt zouden vinden. Zowel de jongeren als de werkvloeren worden hierbij versterkt.

We verliezen ook andere Kempenaren met een afstand naar werk niet uit het oog. Ons partnerschap zal doelgericht en stap voor stap de scope uitbreiden om de doelstelling van een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren.

We zijn tevreden als …

  1. de Kempense jeugdwerkloosheid daalt.
  2. 1 op de 2 Kempense bedrijven/organisaties/lokale besturen inclusief zijn als werkgever of als partner.
  3. er verschillende sterke projecten die de Kempense inclusieve economie in brede zin versterken uitgevoerd zijn.

Tijdslijn

  • 2020: netwerk vormen en bestaande initiatieven samenbrengen, inspelen op subsidieoproepen rond inclusie
  • 2021: organiseren van een Kempense rondetafel jeugdwerkloosheid, samenwerking verdiepen en inspelen op tekorten in het aanbod naar jongeren, werkgevers én collega’s
  • 2022-…: nieuwe focus bepalen en aanpak jongerenwerkloosheid in partnerschap continueren

Middelen en mankracht

De projectgroep “Inclusieve economie Kempenpact2030” is een uitgebreide alliantie. Op maat van de thematiek en de acties worden de trekkers van iedere actie bepaald, vaak zal het inspelen op subsidieoproepen de rollen in het partnerschap bepalen.

Partnerschap

Voortrekkers: I-Diverso, VDAB, Web, VOKA-Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen, ACV, ABVV, Lidwina, Agentschap Integratie en Inburgering, Provincie Antwerpen, stad Turnhout, Arktos, Welzijnszorg Kempen, Beweging.net