Höfrungar

  • Höfrungar eru komnir af tannhvölum,háhyrningum og grindhvölum.
  • Höfrungar eru með echolocation ( bermálar skynfæri) sem hjálpar þeim að vita hvort þeir eru nálægt landi eða það er ógn framundan
  • Ógnir höfrunga er vanalega dýr sem er stæra en þau sjálf an annars eru það líka hákarlar
  • Það eru 38 tegundir af höfungum plús tveir aðrar tegudir sem er meira tengdt hvölum
  • Höfrungar eru oftast í norður-ameríku
  • Höfrunagar eru oftast notaðir fyrir sýningar

Myndir á þessari síðu eru komnar af pixabay og voru teknar af Vipfit og Mikaptur

Credits:

Created with images by mikakaptur - "dolphin nature marine" • vipfit - "dolphin pond animal"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.