Sigorta şirketi Güvenilir sigorta şirketi

Sigorta yaptırabileceğiniz güvenilir şirket arıyorsanız hoş geldiniz.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI NEDİR

Depremler, doğal felaketler arasında yer almaktadır. Başlangıç noktası yerin içeriğinde olan, yer kabuğu katmanlarının yer değiştirmesiyle oluşan, yer kabuğu sarsıntısı deprem olarak adlandırılmaktadır. Bu yer değiştirmelerin şiddetleri irili ufaklı olabilir. Bu yansımalar neticisinde yer yüzünde 3.3, 4.4, 5.2 gibi depremler meydana gelmektedir. Genel olarak 3 ve altı şiddetteki depremler hissedilmezken, 6-7 ve üzeri şiddetli depremler yıkıcı deprem olarak bilinmektedir. Zorunlu deprem sigortası, deprem sonucunda meydana gelebilecek yangın, yıkılma gibi durumlara karşı bu sigortayı yaptıran kişileri güvence altına almaktadır. Zorunlu deprem sigortası nereden yaptırılır? Sorusuna verilebilecek en güzel cevaplardan bir tanesi de neza sigorta, yani nezasigorta.com üzerinden ulaşabileceğiniz kuruluştur.

TRAFİK SİGORTASI NEDİR

Her araç sahibi tarafından zorunlu olarak yaptırılması gereken sigorta tipi trafik sigortası olarak adlandırılmaktadır. Bu sigorta tipi hasar anında karşı tarafta oluşabilecek hasarları güvence altına almaktadır. Zorunlu trafik sigortası olmayan araçlar trafiğe çıkabilir mi? Hayır, trafik sigortası olmayan araçlar trafiğe çıkamamaktadır. Bu sigorta çeşidi ülkemiz sınırları içerisinde geçerlidir. Ülke sınırları içerisinde kaza yapılması durumunda güvence geçerli olmayacaktır.

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI YAPTIRILMAZSA NE OLUR?

Zorunlu trafik sigortası yaptırılmazsa aracın trafiğe çıkması engellenecek şekilde kolluk kuvvetleri tarafından işlem yapılmaktadır. Yani araç bağlanır. Araçlar trafik şubelerinin otoparklarına gönderilmektedir. Aracı geri almak için ise zorunlu trafik sigortasının yaptırılması gerekmektedir.

Sigorta nereden yaptırılır? Sigorta yaptırmak için en iyi kuruluşlardan bir tanesi de neza sigortadır. Zorunlu deprem sigortası, trafik sigortası, kasko sigortası ve sağlık sigortası için sizler de neza sigorta kuruluşunu tercih edebilirsiniz.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.