Loading

Portret Door Ewald Dijkstra

Mijn passie is het fotograferen van mensen. Elders op de site vind je mijn foto's van mensen in ' het wild'. Daarnaast fotografeer ik mensen in een studiosetting. De ene keer met flits en de andere keer met continue licht. Mijn lampensets en achtergronden zijn verplaatsbaar. De studio kan dus overal worden opgebouwd. Bij u thuis of op de zaak, maar bij de juiste omstandigheden ook buiten.

Sommige mensen geven er de voorkeur aan naturel te worden afgebeeld. Anderen willen ieder rimpeltje weggewerkt hebben. De mate waarin ik foto's nabewerkt stem ik af met de wensen van de opdrachtgever.

Klik op een foto om deze in groot formaat te zien.

Credits:

All photography by Ewald Dijkstra

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.