Davíð Jónsson

Ég er 12 ára og á afmæli 13 nóvember, ég æfi handbolta og hjólreiðar sem eru tveir helstu styrkleikar mínir.

Vinir mínir

Bestu vinir mínir í skólanum eru Brynhildur og Gui, Arnar Óli er líka besti vinur minn.

Markmiðin mín

Helsta markmiðið mitt er að reyna að verða atvinnumaður í handbolta og komast í landsliðið.

Fjölskylda

Ég bý í Grænahjalla 9 með fjölskyldu minni, mömmu, pabba, bróðir mínum og systur. Mamma heitir Bryndís og er 38 ára, pabbi heitir Jón oftast kallaður Nóni og er 42 ára, bróðir minn heitir Kristinn og er 16 ára, systir mín heitir Stella og er 10 ára.

Gildin mín

Gildin mín eru gleði, vingjarnlegur, traustur og heðarlegur

Ég á líka hund sem er 6 ára

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.