Velkommen til NYE Pedalen

Et etterlengtet gjensyn for mange i 2017: Reetablering og åpning av nye Pedalen sykkelverksted i Drammen sentrum.

Pedalen sykkelverksted var tidligere lokalisert i Konnerudgata, Kirkens Bymisjons tidligere lokaler i Drammen. Både av økonomiske årsaker og manglende lokaliteter måtte Pedalen, til stor sorg for mange, stenge dørene i 2014.

Da var det en ekstra gledelig nyhet senhøstes dette året, og kunne ta fatt på arbeidet med reåpning av Pedalen sykkelverksted i Drammen, denne gangen også med tidvis salg av sykler, etterhvert bekledning og sykkel "hotell" gjennom vinterhalvåret.

VEGG TIL VEGG AV GAMLE PALLER: Flere av veggene på Pedalen er kledd med gamle paller som er demontert. Miljøvennlig og tidsriktig bruk av materialer; det aller meste kan få nytt liv. Foto: Torbjørn Tandberg.

Sykkelentusiast

- Dette er et konsept jeg har drømt om å få være en del av og ikke minst; bygge opp her i byen, sier Hans Richard Jørgensen (45), som er prosjektmedarbeider på Pedalen. Hans Richard, eller Hans som de fleste sier, er for mange et kjent ansikt og ikke minst; sykkelentusiast fra tidligere Giant Store i Drammen.

- Jeg har drevet med sykkel store deler av livet mitt, det er noe jeg virkelig brenner for, sier Hans, og smiler, før han fortsetter: - Lokalene skal settes i stand på lavkostnad, da er det ekstra flott å kombinere gjenbruk, som også er miljøvennlig og i tråd med konseptet for øvrig.

ARBEIDSTRENING: Mari Tjensvold Olsen og Rudi Ask er sammen med Hans i gang med oppussingen, begge blir å finne på Pedalen når dørene åpnes på nyåret. Foto: Torbjørn Tandberg.

Lokalene er i godt driv til åpning på nyåret. - Akkurat tidspunktet vil jeg foreløpig ikke si noe om, men en "grand-opening" og klipping av snor for Pedalen, det skal vi ha, forteller Hans.

Tilbake til arbeidslivet

På sikt er det selvfølgelig ønskelig å tjene penger på Pedalen, men det er menneskene som jobber i butikken og på verkstedet som er selve målet med prosjektet.

- Mennesker med rusbakgrunn, soningserfaring eller unge som rett og slett aldri har fått innpass på arbeidsmarkedet, skal få både opplæring og arbeidstrening på Pedalen, sier Hans. I tillegg har jeg en drøm om at Pedalen skal bli en levende "oase" og et fristed i sentrum av byen, sier han og fortsetter: - Et sted der du bare kan komme innom for en sykkelprat, eller for å ta en kaffe.

GOD STEMNING OG HØYT UNDER TAKET: Drømmen til Hans-Richard om en liten "oase" og et hyggelig sted å komme innom, er nok i aller høyeste grad innen rekkevidde. Allerede nå er Pedalen på god vei til å bli et sted der praten og latteren sitter løst, og hvor kaffen smaker ekstra godt. Foto: Torbjørn Tandberg
På gjensyn!

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.