Hesap Silme Sosyal medya hesaplarını silme ile ilgili makale ve paylaşımlar

Medium Blog Paylaşımları

Medium bir mikro blog platformudur. Evan Williams ve Biz Stone tarafından kurulmuştur. 2012 yılının Ağustos ayında kurulmuştur. Aşağıdaki bağlantılarda Medium bloglarında yayınlanan hesap silme ile ilgili makaleleri görebilirsiniz.

Facebook Sayfaları ve Paylaşımları

Facebook dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitesidir. 2003 yılının sonlarına doğru Mark Zuckerberg tarafından yazılmaya başlanmıştır. İlk olarak Columbia Üniversitesi başta olmak üzere çeşitli Amerikan üniversitelerindeki öğrenciler arasında bağlantı kurmayı hedefleyen bir projeydi. Daha sonraları Facebook'un dışa açılması ve güçlendirilmesi kararlaştırıldı. 2004 Nisan ayında Zuckerberg, Dustin Moskovitz ve Eduardo Saverin ile beraber TheFacebookLLC adı altında kurulan şirketle Facebook'a kurumsal bir kimlik kazandırdı. Şirket ilk yatırımını Peter Thiel'den kaptı. Peter Thiel'in yaptığı yatırımın değeri 500.000 Amerikan Dolarıydı.

Twitter Başlıkları ve Hesapları

Bir diğer sosyal ağ olan Facebook'taki gibi arkadaş sistemi değil de takipçi sistemiyle çalışması popülaritesini arttırmaktadır. Sosyal medyada Facebook'un yarattığı dev tahtın yerini artık Twitter'ın almaya başladığı söylenmektedir. Oldukça büyük bir reklam kaynağı olan Twitter ünlülere para da kazandırmaktadır. Twitter'da 16 milyondan fazla takipçisi olan Amerikalı ünlü TV yıldızı Kim Kardashian, markalarla anlaşmalı olarak attığı her tweet başına 8 bin dolar almaktadır.

Diğer Mecra ve Platformlar

Created By
Nergiz Ünver
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.