Lerende generaties in organisaties

Diverse indelingen

Generatiemanagement is een hot issue. Niet verwonderlijk, want de jongste generatie staat in denken en doen mijlenver af van de babyboomers. Waarom doen jongeren niet gewoon wat ze verteld wordt? En waarom willen ze constant feedback?

Protestgeneratie (babyboomers)

geboren tussen 1940-1955

Stonden in de jaren 60 en 70 op de barricaden en sympathiseren met de vernieuwingsdrift van de jongste werknemers. Het gros is nog vitaal en wil en kan nog graag meedoen, maar mag dat wat meer van de daken schreeuwen. Worden door de generatie X vaak gezien als het geweten van een afdeling. Mogen hun deugden (levenswijsheid, ervaring) en de zegeningen van hun leeftijd nog wat beter uitdragen.

Generatie X

geboren tussen 1955-1970

Ook wel de generatie Nix, omdat ze na de grote idealen van babyboomers de arbeidsmarkt betraden, toen de jeugdwerkloosheid groot was. Zijn de leiders van nu, bescheiden en flexibel, geen grote vernieuwers. Krijgen kritiek op hun onzichtbaarheid, maar daarin ligt ook hun kracht, ze geven ruimte aan anderen. Zijn goed in verbinden: respecteren de waarden van de babyboomers en waarderen de oplossingsgerichte jongeren. Gewend aan hiërarchische structuren, vinden het lastig jongeren aan te sturen als deze hun gezag niet aannemen. Hechten aan afspraken. Proberen mee te komen en jong van geest en lichaam te blijven, dat valt soms niet mee.

Pragmatische generatie

geboren tussen 1970-1985

Zelfontplooiing en levensgeluk staan bij de dertigers, begin veertigers voorop. Voor grote maatschappelijke idealen of het collectief lopen zij niet meer warm. Opgegroeid in het digitale tijdperk, willen ze op de werkvloer processen versnellen en efficiënter maken, maar lopen vaak met hun hoofd tegen de muur. Staan niet bekend om hun trouw aan de werkgever. Als hun werk ze niet bevalt, gaan ze gewoon iets anders doen. Uitvinders van het jobhoppen. Alle kansen liggen open, hebben daardoor ook veel keuzestress.

Generatie Y

geboren tussen 1985-2000

Worden smalend prinsjes en prinsesjes genoemd, zelf spreken ze van swag. Zijn authentiek, gewend hun eigen leven zonder veel inmenging of regels vorm te geven. Communiceren open en direct. Vrije denkers, letten niet zozeer op leeftijd, maar op vitaliteit. Hebben vaak een klik met vitale senioren. Hebben niks met gezag of hiërarchie, zoeken inspirerende voorbeelden. Stellen over alles en aan iedereen kritische vragen. Opgegroeid met onzekerheid, moeten ze zich constant herpositioneren, hengelen daarom voortdurend naar feedback en zitten gevangen aan feedbackmachines als Facebook. Leren al doende. Echte multitaskers, maar met concentratie nul. Beginnen vol vuur, maar maken de dingen alleen af als ze daar het nut van inzien. Afmaken...? Waarom?

Vraag

Hoe is de verdeling qua generaties binnen jouw organisatie?

Opdracht

1) Kwaliteiten van de generatie

2) Toegevoegde waarde in de organisatie

4) Hoe leert deze generatie? Wat willen ze van anderen leren?

Generaties en hun leervoorkeuren

Een onderzoek (Doppen & Huiser, 2015) laat zien dat er weinig verschil is in de wijze waarop generaties leren. Met name de leervoorkeuren 'Ontdekken' en 'Kennis verwerven' komen in iedere generatie veel voor. De leervoorkeur 'Participeren' komt in elke generatie weinig voor. Dit houdt in dat het leerproces bij voorkeur individueel plaatsvindt.

Meer weten?

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.