Loading

Hargita Ottó Street photo Street photo

Egyike kedvenc témáimnak.Szeretem elkapni a pillanatot,szeretem megörökíteni az élet a sorsok pillanatát.

A másik igazán kedvenc témáim egyike a makró fotózás, azon belül is a virág kategória. Visszaadni azt a szépséget amit csak látunk de fotóba önteni érzelem gazdagon különlegesen? Na ezt szeretem .

Egy igazán érdekes téma.

Nem a kedvenc témám, csak ha hagynak kibontakozni.....

Created By
Hargita Otto
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.