Virtual Reality Gonio - vi forbinder den nyeste teknologi med fysioterapi PROFESSIONEN

Et VR-system, der kan måle og monitorere borgerens skuldersmerter, og derudfra skabe en skræddersyet behandling af borgerens smerte gennem et VR-spil.

Ved brug af Virtual Reality-teknologi skabes helt nye muligheder for øvelses-fastholdelse, måling af progression og graduering af sværhedsgrad. Programmet selvkorrigerer og arbejder ud fra princippet om ‘gradueret eksponering’. På den måde kan genoptræning på fx. hospitaler lettes efter en operation.

Vi benytter teknologien der kommer fra HTC Vive. Hvilket er en platform, der tillader brugeren af bevæge sig frit i rummet, Hvori Viven real time kan se brugeren, og derfor måle samtlige bevægelser.

Formål

At skabe et mere effektivt alternativ til den traditionelle behandlingsform, og dermed skabe nye og spændende muligheder for genoptræning.

AscendFys fysioterapi og ÅteVR har indgået et samarbejdet, for at udarbejde et værktøj til fysioterapien. Det vil blive muligt at hjælpe patienter i en anden verden, hvor alt er muligt. Her har vi som fysioterapeuter mulighed for at måle på alle parameter i patientens bevægelse.

Vi prøver derfor ikke at gøre fysioterapeuter overføldige, vi ønsker derimod at hjælpe og optimere alle processerne - så vi alle kan hjælpe flere patienter i bedring, hurtigere.

Brugeren får blot disse briller på, samt to kontrollere, der skal holdes i hånden under hele forløbet. Det er således muligt for HTC Vive'en at måle dine bevægelser fuldt ud.

Målgruppe

Borgere med behov for genoptræning. Som en start fokusere vi på genoptræning af skuldre.

Betydning for borger

Borgeren vil kunne gennemføre sin genoptræning mere uafhængigt af fysioterapeuten, men stadig have opnå en høj kvalitet af genoptræning. Samtidigt vil borgere kunne holde motivationen oppe, da aktiviteten er sjov, og progression er umiddelbar og synlig.

Betydning for fysioterapeuten

Teknologien vil kunne aflaste mange terapeuter, da borgeren i høj grad kan selvtræne, og terapeuten har mulighed for, at se meget detaljeret data for, hvordan genoptræningen skrider frem.

Anskaffelsespris

20.000,- kr. + software.

Forventet levetid

10+ år.

Udgifter til evt. montering

Ingen.

Stilles der særlige krav?

  • Adgang til internet.
  • 3-4 x3-5 meters gulvplads til VR-aktiviteter.
  • Er produktet til personlig brug?
  • Så længe produktet rengøres mellem hver bruger, er antallet ubegrænset.

Er produktet til træning?

Fra 30minuter til 1 time dagligt.

Undervisningsbehov

Fra 5 minutter til 1 time.

Erfaringer

Et kommende samarbejde med Ortopædisk GenoptræningsCenter Marselisborg Aarhus.

Har du nogle spørgsmål eller ideer vedrørende HTC Vive, og vores produktion af software, skal du blot kontakte op på: www.AscendFys.dk/kontakt

Credits:

Created with images by pestoverde - "HTC Re Vive" • pestoverde - "HTC executive director of marketing, Jeff Gattis wears the HTC Re Vive" • pestoverde - "HTC Re Vive" • pestoverde - "HTC Re Vive" • Janitors - "HTC Vive VR - Mobile World Congress 2016" • Stiftelsen - "Internetdagarna 2016" • wuestenigel - "HTC Vive" • pestoverde - "HTC Re Vive" • pestoverde - "HTC Re Vive"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.