Titelles per la PAU Creu roja a catalunya

Per què els titelles?

Aquest projecte neix amb la finalitat de transmetre, d’una manera lúdica i educativa, els Principis i Valors Humanitaris Claus pel desenvolupament de la cultura de la pau als infants de Catalunya.

El present projecte es desenvolupa principalment mitjançant la interacció i el diàleg entre vàries titelles i el voluntariat de la Creu Roja a Catalunya. Des del Gabinet de Drets Humans i el Centre de Dret Internacional Humanitari posem a disposició de les Assembles Locals i Comarcals guions preestablerts per treballar la temàtica dels Principis i Valors Humanitaris, així com material audiovisual i un equip de so i llum que facilitaran tant la seva dinamització com la interiorització d’objectius per part dels infants.

Voluntaris en una sessió fotográfica a Barcelona l'any 2015
Dades actualitzades el 31 de desembre de 2016

El projecte

Des de fa més de 7 anys, més de 200 voluntaris de Creu Roja a Catalunya oferim actuacions de titelles promovent la sensibilització, el respecte i l'ensenyament dels Drets Humans i el Dret Internacional Humanitari de manera interactiva amb els infants. Vols formar-ne part?

Implicació ciutadana

Des de l'any 2008, més de 48 AL/AC en tot el territori Barceloní s'han implicat en el projecte del Gabinet per sensibilitzar, donar a conèixer i implicar a la infancia en millorar la societat

Creu Roja a Catalunya disposa de més de 10 guions adaptats per a infants de fins als 9 anys que tracten temes de sensibilització:

  • Pau, solidaritat i tasca de la Creu Roja
  • Prevenció i conductes segures a les platges
  • Sorteig de l'or
  • Conta-contes infantil
  • Educació pel desenvolupament
  • Aliànça humanitària per a l'alimentació infantil
  • Refugiats
  • Primers auxilis

Sensibilització

Els titelles són una eina molt entretinguda que els nens presten molta atenció. D'aquesta manera, aprenen jugant amb ells i passen una bona estona.

Actuació a Mollet, 2016

L'any 2016, ja s'havien fet més de 140 activitats, més de 130 persones havien sigut formades i quasi 8000 infants han gaudit d'aquestes representacions

Recursos per a tothom

Disposem de diferents teatres perquè les AL/AC puguin fer sense problemes les seves representacions. Inclouen un manual de muntatge per fer més senzilla la instal·lació.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.