Tango dans kursu nerede alınır? Tango eğitimi

Tango Dans Kursu

Tangonun ortaya çıkış hikayesi oldukça hüzünlü ve ilgi çekicidir. 1800'lü yıllarda işçi sınıfından birçok kişi, büyük umutlarla Fransa’dan, İtalya’dan, Macaristan’dan, İspanya’dan ve Portekiz’den; Güney Amerika’ya göç etmiştir. Yabancı oldukları bir kıtada yaşanan, başta ekonomik ve sosyal sıkıntılar, beraberinde hayal kırıklıklarını getirmiştir. Bu hayal kırıklıkları, istanbul tango kursu geleceğe ait büyük umutlar ve geçmişten getirilen kültürle, harmanlanarak Tango müziğini oluşturmaya başlamıştır.

1912 yılında çıkarılan Kadınların Evrensel Oy Kullanma Hakki yasası insanlara yeni bir özgürlük anlayışı getirmiş, bu dansa da yeni bir hız kazandırmıştı. Yalnızca alt tabaka değil yüksek sosyete mensupları da öğrenebiliyor ve özel partiler düzenliyorlardı. Birçok zengin mahallede tango kursu açılmaya başlandı.

Tango Nasıl Yapılır? - Latin Amerika’ya Uzanan Romantik Ritimler

Kökeni Uruguay, Arjantin ve Buenos Aires’e dayanan ve aynı zamanda bir müzik türüdür. Farklı stilleri ve türleri bulunan bu dans daha çok Arjantin Tango adıyla bilinmekte ve anılmaktadır. Stilleri arasında Oriental, Milonguero, Nuevo, Canyengue, Salon, Orillero gibi biçimler yer almaktadır. Arjantin stilinin en büyük yardımcısı “bandoneon ”dur. Bu çalgı aleti sayesinde aşkın tüm hallerini yaşayacak, kendinizi ritme kaptıracaksınız. İlk yıllarda "criollo" veya "basit" olarak bilinmekle beraber, günümüzde Amerikan ve uluslararası stilleri, Fin, Çin gibi çeşitli türler gelişmiştir. Dramatik yapısı, dans esnasında çok birçok doğaçlama fırsatı yaratması, dansın temelinde aşk ve melankoli arzusunun olmasından kaynaklanmaktadır.

Ne kadar sürede öğrenebilirim?

Tango Dersleri yeni Akımlar öğretilerle A.Ş. zamana Uygun bır sekılde değişim gösterebiliyor. Yeni yolcu uçakları, yolculuğa çıkılıyor. Dilerseniz birkaç ay, dilerseniz yıllarca tango eğitimi alır. Genel Olarak tango Kursları KİŞİLERİN sosyal birer dansçı olabilmeleri Için 3 Ila 6 ay süresince eğitim programları uygulamaktadır. Bu sürenin uzun ya da kısa olması kişinin verdiği emekle doğru orantılıdır. Temellerin alınmasıyla birkaç ay sürerken daha pratik ve hızlı bir şekilde ilerlemek.

Neden tango kursu?

Tango kurs fiyatları Bütçenizi düşünerek hazırlanmış. Dans eğitiminizi hak ettiği değere göre alabiliyorsunuz. Eğitmenlerimiz ayrıca yöntemlerini ve tekniklerini öğretmenin yanında öğrencileri derse katılımda cesaretlendiriyor ve özgüven sağlıyor. Haftalık düzenli antrenman saatleri, dans geceleri ve yıllık uluslararası etkinlikleri ile kaliteli bir eğitim veriyoruz. Gelin siz de deneyimli ellere kendinizi teslim edin! Detaylı bilgi: http://www.tangokursu.net

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.