30 jaar geleden introduceerde Isah het financiële pakket Bedrijfsbeheer dat het maakbedrijf in staat stelde de verschillende bedrijfsprocessen te verbinden om zo efficiënter te kunnen plannen en sturen.

Resultaat: kostenbesparingen, een hoger rendement en een hogere klanttevredenheid. Daarnaast geven 'rust-door-overzicht' en 'tijdwinst-door-efficiëntie' een sterke impuls aan de kwaliteit van werken waardoor de unieke kracht van het maakbedrijf structureel wordt versterkt.

Nu, 30 jaar later, heeft Isah zich ontwikkeld tot de standaard in business software die de complete product lifecycle omvat met alle functionaliteit die het maakbedrijf nodig heeft.

Isah Business Software is voor meer dan 700 bedrijven, verspreid over de hele wereld, een manier van werken geworden.

De mensen van Isah zijn elke dag in de weer om de business software nog krachtiger te maken. Ze vinden het prachtig om vraagstukken uit de dagelijkse praktijk van de maakindustrie te onderzoeken en uit te proberen om vervolgens de oplossingen met de Isah community te delen.

Want kennisdelen is Isah's tweede natuur. De Isah business software versterkt structureel de unieke kracht van het maakbedrijf en ook dat wordt enthousiast gedeeld in advisering, support, trainingen, events en consultancy. Ons motto: Denk. Maak. Deel. Vier het succes.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.