Özel Altın Eğitim Okulları  Ekİm 2015 BÜltenİ

Çok değerli velilerimiz,

2015-2016 Öğretim yılının yaklaşık 5 haftasını geride bırakmış bulunuyoruz. 28 Eylül Pazartesi günü yaptığımız açılış törenimizde kurucumuz Sayın Şebnur Altın yaptığı konuşmasında birlik, beraberlik mesajı verirken 19. yılımızın tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimize sağlık, mutluluk ve başarılar getirmesini diledi. Ben de kurucumuzun bu dileklerine yürekten katılıyorum.

Uygarlıkta, Barışta ve Demokraside Kararlıyız

İlkokul öğrencilerimiz İlköğretim Haftasını şiirler okuyup, şarkılar söyleyerek coşku ile kutladılar ve okulun ilk haftasını mutluluklarla dolu geçirdiler. Her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneksel kalem törenimizde 2. Sınıf öğrencilerimiz 1. Sınıfa başlayan kardeşlerine kalem hediye ederek başarı dilediler.

Geleneksel Kalem Töreni

Öğrencilerimizin okuma alışkanlıklarının arttırmak ve farklı alanlardaki meraklarını geliştirebilmek için Ekim ayı başında Tübitak yayınları okulumuzda kitap sergisi açtı. Orta ve ilkokul öğrencilerimizin kitap sevgileri bizleri de çok memnun ediyor.

Öğrencilerimizin ay boyunca sergiledikleri akademik, sosyal ve kültürel performanslarını da tebrik etmek istiyorum. Her hafta öğretmen arkadaşlarımız ile yaptığımız toplantılarımızda tüm sınıflarımızda öğrencilerimizin genel olarak derslere aktif olarak katıldıkları, motivasyonlarının yüksek olduğu ve birbirlerine sevgi ve saygı ile yaklaştıklarını paylaştık. Sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişmeleri için tüm arkadaşlarımla birlikte yoğun bir çaba gösteriyoruz.

Dönemin ilk veli toplantısını ilkokul velilerimiz ile 17 Ekim’de gerçekleştirdik. Ayrıca Anadolu ve Güzel Sanatlar liselerimizde üniversiteye hazırlanan 12. Sınıf öğrencilerimizin velileri ile de 26 Ekim’de bir araya gelerek değerlendirmeler yaptık. Toplantılarımıza yoğun bir katılım gösterdikleri için velilerimize teşekkür etmek isterim. Bu toplantıların okulumuzun ve öğrencilerimizin gelişimi için çok değerli olduğunu hatırlatmak isterim. Veli toplantılarının yanı sıra bir çok bire bir görüşmeyi de gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Sizler de lütfen her zaman, her konuda bizlerle iletişim kurmaktan çekinmeyiniz.

12. Sınıf öğrencilerimiz üniversite yolunda

Geçtiğimiz haftalarda e-posta adreslerinize bir de anket linki gönderdim. Doldurmaya fırsatı olmamış velilerimizin lütfen zaman ayırarak anketi doldurmalarını rica ederim. Uyguladığımız anketlerle sizlerden çok güzel geri dönüşler ve yapıcı değerlendirmeler alıyoruz. Her bir kelimeyi dikkate alıyor ve stratejiler geliştiriyoruz.

Öğrencilerimizin bireysel beceri ve yeteneklerini geliştirmek, beden ve ruh sağlıklarını dengeli tutabilmek için derslerimizin yanında Satranç, Jimnastik, Masa Tenisi, Halk Oyunları, Resim, Keman, Gitar, Piyano çalışmalarını başlattık. Böylece hem akademik başarılarını yükseltmeyi hedefliyor hem sosyal ve kültürel olarak zenginleşmelerini sağlamaya gayret gösteriyoruz. Gene öğrencilerimizin bu çalışmalara katılma istekleri ve sizlerin destekleri için de hepinize teşekkür ediyorum. Ayrıca bu yıl yeni ve çok hoş bir çalışma başlattık. İlkokul öğrencilerimiz ile iki haftada bir Cuma günleri törende bir şairi tanıyoruz. Gruplar halinde yaptığımız etkinliklerimizde şimdiye kadar Aşık Veysel ve Can Yücel’i tanıdık ve şiirlerini okuduk.

Sanat, Kültür, Spor

Okullarımız rehberlik öğretmenleri de bireysel ve grup çalışmaları ile tüm öğrencilerimizin özel ve genel durumlarını değerlendiriyorlar. İhtiyaç halinde velilerimizle iletişim kurarak öğrencilerimizin gelişimleri için birlikte uygulamalar yürütüyorlar. Zaman zaman rehberlik birimleri tarafından yapılan çalışmalar ile ilgili tarafınıza bilgi de göndermekteyiz. Lütfen bu çalışmaları da yakından takip etmenizi önemle rica ediyorum. Ne yazık ki sene içerisinde yapılan bir çok rehberlik çalışmasından sizlerin bilgisi olmadığı ile ilgili sıkıntı çekiyoruz. Bu konuda da daha sıkı bir iletişim gereği hissetmekteyiz.

Küçükler Rehberlik dersinde kişisel sınırları öğrendiler.

Ekim ayında rehberlik servisi tarafından okul dışı yapılan bir çalışma da ODTÜ ziyareti idi. Öğretmenlerimiz ile birlikte ODTÜ'yü ziyaret eden öğrencilerimiz, ODTÜ'de okuyan öğrencilerimizin de gruba katılmasından sonra kampüsü gezerek öğretim görevlilerinden üniversite ve fakülteler hakkında bilgi aldılar.

ODTÜ ile ilgili bilgi alırken
Cumhuriyet, Coşkuyla 92 Yıldır

29 Ekim, bizim için ayrıca çok önemi olan bir gündü. Okulumuza yakışır bir şekilde sade ama anlamlı bir törenle Cumhuriyet’imizin kuruluşunun 92. Yılını kutladık. Ülkemizin, çağdaş ülkeler seviyesine çıkabilmesi için Altın Eğitim Okulları olarak gücümüzün son noktasına kadar çalışacak, üreteceğiz. Bizlere bu konuda da vermiş olduğunuz güçlü destek için müteşekkiriz.

Cumhuriyet Öğretmenleri

Ve Ekim ayının son gününde benim de çok değerli arkadaşım, çok güzel bir insan Özgür Aksuna ile harika bir seminer düzenledik. Bu tür seminerleri sizlerle daha yakın olabilmek, keyifli vakit geçirebilmek ve hem bir miktar sohbet edip biraz da bilgilerimizi tazelemek için düzenliyoruz. Dar vaktinde beni kırmayarak okulumuza gelen Özgür Aksuna’ya ve seminere katılan velilerimize teşekkür ediyorum.

Süper İletişim

Sevgi ve saygılarımla,

Created By
Tolga OZDEMIR
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.