Brønderslev Forfatterskole Evaluering 2016 - highlights

I 2016 har Brønderslev Forfatterskole deltaget i mange forskellige aktiviteter, for dels at støtte op om vores tidligere elever, men primært for at øge kendskabet om tilbuddet.

I starten af året udkommer Zakiya Ajmi med hendes 8. bog. Zakiya Ajmi er tidligere elev på Brønderslev Forfatterskole.
Emma Elisabeth Nielsen, endnu en tidligere elev på Brønderslev Forfatterskole, nomineres til årets kulturpris i Brønderslev Kommune.

"Emma Nielsen, debuterede i marts 2015, med sin debutroman: ”Den med Richard Lange”, der modtog fine anmeldelser. Emma har haft et ophold på Brønderslev forfatterskole, der har lært hende at skrive og at skrive tit. Emma er en lysende forfatter, der kan ventes meget af og er derfor indstillet til kulturprisen."

I starten af foråret, deltager Emma på Kulturkonferencen i Region Nordjylland, hvor hun læser op fra sin roman "Den med Richard Lange".

Plakaten for Brønderslev Forfatterskole 2016

Louise Ladegaard og Daniel Khoury er begge tidligere elever på Brønderslev Forfatterskole.

Ordkraft 2016
Leder af Brønderslev Forfatterskole, Louise Eltved Krogsgård
I et interview, anbefaler forfatter Nicoline Boyle Rødtnes Brønderslev Forfatterskole, som en af landet bedste.
Sommertid er skrivetid - Skrivekursus

Tidligere elev på Brønderslev Forfatterskole, Nikoline Thomsen, afholder skriveuge på Brønderslev Bibliotek, for de elever, som ikke er gamle nok, til at søge ind på Brønderslev Forfatterskole.

Brønderslev Forfatterskole afholdes i uge 31, 2016
Årets bøger
Valgfag
Åbning af Vendsyssel Teater

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.