Välkomna till teater NEOMs gastronomiska Saga!

Årets föreställning förflyttar oss rakt ner i en magisk kärlekssupé. Ingredienserna består av Saga, en ond kock blandat med diverse transformerade köksattiraljer, alla kryddor som kan behövas som skapar spänning och polaritet.

Nyfiken eller hur?
NEO-pedagogiken visar vägen framåt...
NEOM-gänget chillar mellan stenhårda rep...

Premiär

Lokstallarna i Karlshamn

4 maj kl. 13.30

5 maj kl. 18.30

6 maj kl. 15.00

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.