strip louis en vitton Door Nikolai, Jasmina en Migchel

Week 1: In week 1 kregen we uit leg over de opdracht en hebben we met z'n allen een verhaal verzonnen over een kat en zijn baasje. en een begin gemaakt aan scheten.

Week 2: In week 2 moest en de schetsen van de kat en het baasje af zijn. En moesten beginnen met uitwerken in illustrator.

Week 3: in week 3 moeten we presenteren wat we al hebben het storyboard, karakters en sprak pagina.

het verhaal

Het verhaal gaat over een kat genaamd Louis (Pubergedrag voor de kat: Nieuwsgierig / onderzoekend, uitdagend / brutaal) en zijn baas Vitton (Gestresst, lui en chagerijnig).

louis heeft in de keuken gepoept en daar is Vitton niet blij mee. Hij wordt heel boos. Vitton wil louis uit de voordeur gooien. Maar tot zijn schik kwam er net een tsunami aan. Alles wordt weggespoeld inclusief Vitton. daar is Louis heel blij mee om het te vieren geeft hij een feestje einde.

schetsen Migchel van louis en vitton

schetsen Nikolai

schetsen Jasmina

Uitwerking karakters Nikolai

Uitwerking Jasmina

Uitwerking karakters Migchel

storyboard

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.