InFOGR.AM Så här gör du enkel interaktiv grafik

NÄR ORDEN och siffrorna INTE RÄCKER TILL

  • När du har ett omfattande siffermaterial
  • När du vill visa en trend
  • När du vill visa en jämförelse
  • När du vill göra en snygg tabell (med text och/eller siffror)

LOGGA IN

Gå till http://infogr.am och logga in på redaktionens konto. Redaktionens användarnamn och lösenord hittar du vid nyhetsdesken. Fråga deskredaktören eller liveredaktören om du behöver hjälp.

Klicka på knappen "Chart or Graph" för att börja.

din arbetsyta

Till vänster väljer du vilken typ av grafik du vill göra. Utforska dem gärna!

I detta exempel använder vi liggande staplar. (Använd gärna liggande staplar i grafik, eftersom de blir lättare att se på mobilen).

Klicka på diagramvarianten "Bar" för att få ett liggande stapeldiagram.

Nu visas ett exempeldiagram i mittenfältet. Dubbelklicka på det och det kommer upp ett fält för data till höger på sidan.

EXEMPEL: opinionsmätning

I vårt exempel ska vi visa hur partisympatierna i senaste mätningen skiljer sig från valresultatet.

Skriv in dina siffror

Samla dina data i ett Excel- eller Google kalkyldokument (smidigast), eller i löpande text (då får du klippa och klistra senare).

(Om du vill använda de här siffrorna för att öva kan du hämta dem här)

Markera cellerna med data och radera det förifyllda innehållet. Klistra in värdena från valresultatet (I Excelexemplet ovan A1 -> C9) Nu ändras diagrammet till de värden som du har skrivit in.

Nu skapas två flikar i diagrammet, ett för valresultatet och ett för Sifomätningen. Klickar du på flikarna ändrar sig diagrammet. Byt plats på kolumnerna om du vill visa dem i en annan ordning i grafen.

Såja. Nu återstår lite finish

Siffrorna är på plats och vi ska göra lite justeringar. Vi behöver i princip göra tre saker:

  • Justera färgerna.
  • Lägga till en rubrik och källhänvisning
  • Justera bredd och höjd

Färgerna

infogr.am:s förhandsval när det gäller färger är väldigt grälla och ger ett lite amatörmässigt intryck. Ska man använda olika färger ska det vara med en tanke som är väldigt tydlig för läsaren. Använd en enda färg vid så gott som alla tillfällen. Tänk också på att helst inte kombinera rött och grönt, med tanke på människor med den vanligaste formen av färgblindhet.

Klicka på diagrammet så att datafliken till höger fäller ihop sig. Klicka därefter på "Colors".

Välj "Single color" och skriv in värdet 336699. Det är en sober blå färg som fungerar fint med grafer. Du kan naturligtvis även välja andra färger om du vill.

Rubrik och källhänvisning

Till vänster på skärmen finns ett vertikalt verktygsfält där du kan lägga in fler objekt i ditt diagram. Klicka på verktyget för text (Aa) och välj därefter "Title".

När du klickar på "Title" kommer en textruta att hamna nederst i din graf. Skriv in den rubrik du vill ha, typografera den och dra rutan så att den ligger ovanför diagrammet.

Klicka på textverktyget igen, men välj nu "Caption text" för att skapa en källhänvisning och/eller bildtext.

Justera bredd och höjd

Den förvalda bredden på tabellen är 550px, vilket brukar fungera bra på Mittmedias sajter. Däremot är tabellens staplar onödigt tjocka och tar upp alltför mycket i höjd:

Klicka på själva tabellen, så ändras panelen till höger och du kan antingen dra i reglaget eller skriva in den önskade höjden på grafen.

Exportera

Det finns två sätt att exportera din graf; som fast bild (png) eller som inbäddad interaktiv grafik. Eftersom vi har två flikar i den tabellen väljer vi att bädda in den på sidan.

Välj "Share" -> Public on the Web -> Embed responsive (Async). Där hittar du koden som du klistrar in i Writern.

Här är några exempel på bra grafikjobb som vi gjort i Mittmedia:

Den här manualen är gjord av Mats Wikman som jobbar på VLT. Är det något som du inte förstår eller om du hittar något fel så hojta till i Slackkanalen #Storylevel eller i ett direkt meddelande. Tagga @matswikman så rättar han säkert till det.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.