Nieuwsbrief 5 GT3E 2016-2017

Het is een rare dag vandaag. Voor de meeste leerlingen is het een maandag zoals alle maandagen. Maar voor een aantal leerlingen staat de tijd even stil. Ik heb persoonlijk nog nooit meegemaakt dat een leerling kwam te overlijden. Het doet me veel. Vandaag staat voor mij ook af en toe de tijd even stil. De meeste tijd moet ik hard werken. Want de rest gaat wel door. De rest.... Voor mij. De voorbereidingen voor de open dag, de afname van de rekentoets in de examenklassen, de scholenmarkt voor ouders van groep 8, het voorbereiden van een dag met heel 3GT in februari, een klassenuitje, de cijfers bijhouden, planningen maken. En af en toe een lesje geven

Vorige week hebben we een hele leuke wiskundige les gehad. Het berekenen van de hoeveelheid sneeuw buiten. De inhoud van een sneeuwbal en een sneeuwpop. (oftewel gezellig naar buiten, sneeuwballen gevecht gehouden, moet kunnen, toch?!).

Over de streep

Op 16 februari organiseren we voor alle 3GT klassen een dag 'Get2KnowYou'. Gedeeltelijk bekend van tv als 'Over de streep'. Meer informatie over deze dag komt binnenkort per mail. Vragen? Onduidelijkheden? Onzeker of het wel verstandig is om hier aan mee te doen? Bel of mail me om te overleggen!

Klassenuitje

Op woensdag 25 januari hebben we een uitje gepland. We gaan van 20.00 uur tot 21.00 uur bowlen bij de Griethse Poort in Zevenaar. Iedereen komt op eigen gelegenheid. Omdat het geen officieel schooluitje is vraag ik van iedereen een eigen bijdrage van 2 euro voor het huren van twee banen, de derde baan huur ik. Drankjes zijn voor eigen rekening, een hapje (bitterbal oid) krijgen ze van mij.

LOB/Week 10

Volgende week gaat Jos Meijer, onze decaan, de klas in om uitleg te geven over week 10 en LOB. In week 10 gaan alle 3GT leerlingen 3 dagen stage lopen, ze volgen een workshop op het ROC en gaan aan de slag met een beroepen en interesse test. Jos heeft hier al over gemaild.

Op 23 januari zijn er veel coördinatoren afwezig wegens een scholingsdag RTTI. Ik ook, die dag zal ik dus niet bereikbaar zijn.

Lotte Topper

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.