RÅSTERKE PRESTASJONER KOMMER FRA STILLHETEN INNFØRING TIL MINDFULNESS MED 4 TRINN

Er du en som må ha dagen for å prestere på jobben, hjemme eller i fritidslivet ditt.

i fart med flow er du best

Dynamiske endringer, stress og press er resultatet av høye krav til prestasjoner både privat og proffesjonelt. Det du kan gjøre noe med er å ta styring over din egen tilstand.

Når du jobber mye, er i stor fart over tid er det nødvendig med en pause. For at du skal kunne prestere og levere behøver du restitusjon. Et kjent fenomen fra all idrett.

Prestasjon er en del av hverdagen. Det er gjennom hverdagsprestasjonene mestring oppleves, mening skapes som gir motivasjon til å gå videre, gjøre nye oppdagelser og igjen nye prestasjoner.

STOPP -TA EN PAUSE I STILLHET

I NÆR KONTAKT MED NATUREN FINNES RO, ET STED FOR Å LADE BATTERIENE - VÆRE TILSTEDE, MED LAVE SKULDRE OG EN ROLIG PUST MED OPPMERKSOMT NÆRVÆR - MINDFULNESS.

En pause for restitusjon er nødvendig når tempo og krav til prestasjon og levering er høy. En pause i stillhet kan være:

En kopp kaffe uten tv, pc og mobiltelefon, sitte rolig, eller å gå en tur i naturen. Den gode naturlige stillheten som finnes på utsiden av oss selv
I den indre stillhet finner du din styrke til å prestere bedre. I mindful meditasjon rettes oppmerkshomheten på det som er akkurat her og nå – du bruker din energi der du trenger den mest. Kunsten å gi slipp på distraksjoner og evnen til å komme tilbake på sporet er avgjørende. Det er i stillheten du finner din råskap.

IN THE MOMENT

MINDFULNESS - OPPMERKSOMT NÆRVÆR

En metode å være til stede i øyeblikket.

GI DEG SELV EN GAVE - GI TID FOR MENTAL TRENING

JUST BE THERE!

REGELMESSIG TRENING - i STillhet gir utvikling ......

MINDFULL MED S O A L PÅ 1-2-3-4

STOPP - OPPSERVER - AKSEPTER - LA DET GÅ

1) - STOPP og sett på brekket - gjerne flere ganger om dagen i korte eller lengre perioder. Bli oppmerksom på hva som skjer, f.eks når stresset bygger seg opp foran en hendelse som krever prestasjon. Lytt etter pusten din i noen sekunder (og her kan jeg love deg at 30 sekunder oppleves som lenge) - Gi deg selv en aksept for at du er der du er akkurat nå og trekk pusten godt inn, slipp den ut med et "sukk" og kjenn at pulsen senker seg… gjenta inn- og utpust noen ganger. Gi deg selv et smil og sett deg i den tilstanden som du trenger akkurat der du er - for å levere det du ønsker å gi
2) OBSERVERE er en egenskap du har og som du kan trene. Tenk at du selv er et stille vitne til det som skjer med deg, i deg og rundt deg. Forhold deg åpen, tolerant og nysgjerrig til det som skjer. Observer lyder, tanker som kommer og følelsene som melder seg, Du stopper opp , observerer tanker, følelser akkurat slik det er, hvordan de kan vokse, avta eller kanskje slippe taket. Som et stille vitne er du tolerante i forhold til dine observasjoner
3) AKSEPTERE er å erkjenne de faktiske forholdene som du observerer. Gi rom for det du hører, ser, kjenner og føler. Å gi seg selv aksept er ikke det samme som å godta eller forbli passiv til det du observerer, men du er åpen nok til å romme all din erfaring. Du er ikke tankene eller følelsene dine. Når du møter vanskeligheter møt de med åpenhet og aksept.
4) LA DET GÅ - Når du har akseptert en tanke eller en følelse som har tatt din oppmerksomhet er det enklere å gi slipp på den.
La tankene gå som skyer på himmelen, som vannet som sildrer i bekken. Det er når du gir slipp på det som fyller tankene, setter i gang følelser og lydene som opptar deg at du kan nå inn til stillheten og oppdage styrken og potensialet som befinner seg in "the sound of silence"

EN MINDFULL LIVSSTIL KAN STARTES MED

S - O - A - L

ET PUSTEANKER ER ET SOLID VERKTØY FOR OPPMERKSOMT NÆRVÆR. DET ER EN STOR PROGRESJON NÅR DU STARTER. DU VIL RASKT KJENNE EN FORSKJELL

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.