Gefeliciteerd! Lieve Christel - mama

Wij wensen jou een hele fijne verjaardag!

Dit is ons cadeau aan jou...

Kijk, luister en huiver....

Liefs van Tessa

Een kus van Victor

En een knuffel van Floris

En je man natuurlijk!

🎈🎈🤙🏻🤙🏻❤️❤️💋💋😍😍😘😘🍻🍻

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.