Logo Zeur niet! Door: christopher van wijk

Beste meneer/mevrouw,

Mijn naam is Christopher van Wijk, en ik ben een student op het creative college van ROC midden Nederland.

Genoeg over mij. Laten we het hebben over het logo.

Bij het ontwerpen van het logo ben ik begonnen met het maken van schetsen. Met het schetsen probeerde ik mijn ideeën te tekenen en te kijken hoe het er uit ziet. Op de foto ziet u de schetsen die ik gemaakt heb.

Dit is het logo dat ik voor jullie ontworpen heb. Ik heb gekozen voor mensen in het logo die zingen, omdat jullie een koor zijn. Ik heb er een vlag/wimpel onder gedaan met de naam van jullie koor er op, zodat iedereen kan zien wat de naam van jullie koor is. Ik heb gekozen voor een tekstwolkje, omdat ik de mensen in het logo wil laten zingen, en daarin heb ik muzieknoten verwerkt. Ik vind de cirkel om de mensen mooi en ik vindt dat de cirkel het logo af maakt.

Het bovenstaande lettertype is het lettertype dat ik heb gebruikt voor het logo. De reden dat ik voor dit lettertype gekozen heb, is omdat het een duidelijk lettertype is en de naam zeur niet is duidelijk.

Dit zijn de kleuren die ik gebruikt heb voor het logo.

Dit zijn de ideeën die ik had bedacht voor het logo.

Dit was mijn presentatie van het logo.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.