Loading

Sommarhälsning Tobias Bernhardsson, ordförande i politisk styrgrupp för Strategisk kompetenförsörjning i Fyrbodal

Skolavslutningar och studentexamen är avklarade för denna gång. Många nyutbildade ungdomar och vuxna ska nu söka jobb. Vi vet att arbetsmarknaden just nu är tuff inom flera olika branscher. Samtidigt finns det andra branscher som tuffar på riktigt bra. För oss som på olika sätt arbetar med kompetensförsörjning är det en utmaning att hitta balansen mellan individens intressen och val av utbildning, dimensioneringen av olika utbildningar och behoven av kompetens inom arbets- och näringsliv. Den balansen är det huvudsakliga syftet för arbetet med strategisk kompetensförsörjning inom Fyrbodals kommunalförbund. Här finns olika verktyg och redskap som vi kan använda. För förbundet handlar det framför allt om att vara ett forum för samtal och samverkan. Våra kommunala nätverk är oerhört viktiga. Om vi inte samverkar mellan kommunerna får vi mycket svårt att lösa kompetensförsörjningen långsiktigt, det gäller både våra kommunala verksamheter och för privat sektor i Fyrbodal.

För att säkerställa rätt dimensionering och kvalitet i utbildningarna spelar våra branschspecifika kompetensråd en viktig roll. Idag process-stödjer Fyrbodals kommunalförbund fyra olika branschspecifika kompetensråd, utöver våra collegeverksamheter (Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege). Fler branscher knackar nu på dörren. Kompetensråd och College är viktiga arenor för arbetsliv och utbildningsanordnare att mötas för att tala om den specifika branschens behov på kort och lång sikt.

Under våren har kommunalförbundet startat en föreläsningsserie under rubriken ”Expedition lärande”: vars föreläsningar varit spännande att ta del av och fått goda omdömen. Redan nu står det klart att ”Expedition lärande” kommer att fortsätta under hösten. Flera av föreläsningarna tar avstamp i den av Västra Götalandsregionen nyligen antagna Regionala utvecklingsstrategin och dess kraftsamlingar kring elektrifiering och fullföljda studier. Två områden som kommer att vara avgörande för utvecklingen både för individ, företagsamhet och samhället i stort.

Nu är sommaren här och många får förhoppningsvis en välförtjänt ledighet. Planeringen inför hösten är redan långt kommen inom många områden och regeringens planer för att åter öppna samhället efter pandemin kan förhoppningsvis rullas ut. Samhället kommer inte att se likadant ut efter pandemin som det gjorde innan, men mest troligt finns ett stort behov från många att träffas lite mer och i lite andra former än vi gjort det senaste 18 månaderna. I en stark strävan efter effektivitet, höga förväntningar på arbetslivet liksom en allt påtagligare konkurrens om kompetens krävs att vi jobbar annorlunda än tidigare. Klart är att offentlig sektor, på alla nivåer, tillsammans med såväl privat som ideell sektor kommer behöva hitta nya sätt att samverka, jobba annorlunda och ta sig an framtidens utmaningar. Hur kan det se ut? Det kan vara något att fundera över i hängmattan någon gång i sommar!

Tobias Bernhardsson,

Ordf. politisk styrgrupp för Strategisk kompetenförsörjning i Fyrbodal

Credits:

Foto: Henrik Sundberg