háhyrningar sóley

Háhyrningar eru ein af 35 tegundum höfrunga og eru rándýr. Sumir lifa bara á fisk en aðrir á allskonar sjáfar spendýrum rostungum, selum og hvölum. Háhyrningar eru tannhvalir með 40-56 tennur þ.a.s 10-14 í hverjum kjálka og geta orðið 10 cm langar.

heimildir:

https://www.youtube.com/watch?v=mncKr5aOgCA

http://bit.ly/2fLOCoK

http://bit.ly/2fLNalX

Credits:

Created with images by skeeze - "killer whales orcas breaching"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.